Quality Hotel Grand på Kongsberg har derfor inngått et samarbeid med NAV. Prosjekt Young Quality handler om å gi opplæring og arbeidserfaring til unge som står utenfor arbeidslivet og som ønsker å jobbe på hotell.

NAV Kongsberg begynte med å finne gode og motiverte kandidater, og i mai startet ti unge opp i prosjektet.

– Det har vært viktig å bruke god tid, sier Victoria Emilie Braaten som har fulgt opp prosjektet i NAV Kongsberg.

Dana og Victoria 2.JPG
TETT OPPFØLGING: Hotellsjef Dana Ali og NAV-veileder Victoria Emilie Braaten samarbeider og følger kandidatene tett opp gjennom arbeidstreningen.

Deltagerne startet derfor med et fire ukers kurs der de fikk forberedt seg til arbeidstreningen.

– Der fikk de møte lederne på hotellet og lærte om arbeidet i de ulike avdelingene. Deretter fikk de selv ønske seg hvilken leder og avdeling de ville jobbe for, forklarer Braaten. 

En lang reise

Blant deltagerne er Bakri Adam (26). Etter å ha mistet mor og far og mange av sine nærmeste i borgerkrigen i Sudan, flyktet han til Europa med båt. Det var en tøff reise over havet med flere dager helt uten mat, men Bakri var blant dem som kom fram med livet i behold.  I 2014 ankom han Norge og Haslemoen asylmottak.

– I Afrika tenker de ikke framtid, de tenker på å overleve. I Norge har jeg fått anledning til å se fremover og drømme. Målet er å få fast jobb så jeg kan forsørge meg selv. Deretter kan jeg bygge et hjem og stifte familie, sier Bakri.

Han forteller at det ikke har vært lett å komme seg i jobb, så han er veldig glad for å ha fått denne sjansen i Young Quality.

I Sudan jobbet han i sølvgruve og som frisør, og han har også erfaring fra butikk, restaurant og renhold.

– Jeg har videregående skole fra Sudan, men jeg får ikke papirene hit. Jeg har gått på norskkurs og fått førerkort, men har ikke funnet noen som vil ansette meg, sier Bakri.

Under forberedelseskurset til prosjektet var han derfor veldig spent og hadde store forventninger til arbeidstreningen.

– Jeg drømmer egentlig om å starte mitt eget hotell en gang, og er veldig glad for å lære.  Jeg liker fysisk arbeid og det å jobbe og bli skikkelig sliten.

Trygghet og mestring

På Quality Grand Hotel har de også brukt mye tid på å forberede lederne og de ansatte på hvordan de best mulig kunne ta imot ti unge prosjektdeltagere på én gang.

Hotelldirektør Janne Johansen forteller at de har lang erfaring med lærlinger og arbeidstrening og er veldig opptatt av at de som begynner der skal bli trygge.

– Vi gjør som vi alltid gjør, og tar dem imot med åpne armer som våre egne. Her skal de få lære, prestere og mestre, sier Johansen.

Hun forteller at de er stolte av å være en bedrift som støtter unge mennesker og dem et sted å utvikle seg.

– Hvis du har den rette holdningen, så betyr det ingenting hvor du kommer fra eller hvem du er. Så lenge du er villig til å lære og presterer, er du velkommen til å være hos oss!

Erfaring og jobb

Sommer er blitt til vinter siden Bakri gikk på kurs og startet i arbeidstrening på Quality Hotel Grand. På kjøkkenet er det hektisk, men Bakri er et eneste stort smil.

– Jeg er veldig glad for å være her og trives med arbeidsoppgavene. Jeg får mye skryt og lærer nye ting hver dag, sier Bakri.

Bakri kjøkken 03.jpg
PÅ JOBB: Bakri stortrives på kjøkkenet på Quality Hotel Grand.

Han forteller stolt at månedene med arbeidstrening har ført til at han er ansatt i en 40 prosent stilling på kjøkkenet. Han håper de kan tilby han en fulltidsjobb etter hvert, men føler uansett at han har fått så mye erfaring at han nå også kan søke andre jobber ved siden av.

Sjefen hans, Christian Emmertz, har bare lovord å komme med.

– Bakri er en kjemperessurs og bidrar også med sitt gode humør. Vi er veldig glade for å ha ham hos oss, sier kjøkkensjefen.

Stor utvikling

Flere av prosjektdeltagerne er nå ansatt i deltidsstillinger på hotellet, og andre har tatt med seg erfaringen og gode referanser herifra til å søke jobber andre steder.

NAV-leder i Kongsberg, Torgunn Aaker, er glad for at samarbeidet har gitt gode resultater.

– Quality Grand Hotel tar et viktig samfunnsansvar. De ønsker å bidra til at unge får arbeidserfaring og kvalifikasjoner som er betydningsfulle når man skal velge yrkesvei og jobb i fremtiden, sier Aaker.

Hun mener at en slik arbeidstrening er med på å sette i gang viktige prosesser hos hver enkelt.

– De blir kjent med arbeidslivet og hvordan det fungerer og får testet ut hva de kan og hvilke oppgaver de trives med, sier NAV-lederen.

Vil ha med flere

IA-rådgiver Wenche Kittelsen i NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken håper flere bedrifter vil gjøre som Quality Hotel Grand og ta et viktig samfunnsansvar.

– Vi har samarbeidet tett med Quality Grand Hotel i mange år og har veldig god erfaring med det. De har alltid satset bevisst på å jobbe med inkludering som en naturlig del av kulturen og arbeidsmiljøet. Hotellets ledere ser den enkelte medarbeider, enten det er språktrening eller andre grunner som gjør at noen trenger en ny sjanse i arbeidslivet, sier Kittelsen.

Hotelldirektør Johansen mener at prosjektet gir en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Hun oppfordrer også andre bedrifter til å gjøre det samme.

– Dette er noe som burde gjøres over hele landet! Det er fantastisk å se hvilken utvikling kandidatene har hatt og hvordan de har blomstret i løpet av disse månedene, sier Johansen.

Prosjekt Quality Young.jpg
(F.v) IA-rådgiver Liv Døviken Eriksen, Floor Manager Sigfrid Eng, IA-rådgiver Wenche Kittelsen, hotelldirektør Janne Johansen, FnB Manager Christian Emmertz, og Karma Larsen fra NAV Kongsberg