Det er for tiden et arbeidsmarked preget av lav ledighet, samtidig som det er god tilgang på stillinger i mange bransjer.

- Det er et godt arbeidsmarked i Vest-Viken, og vi ser fortsatt en tydelig nedgang i ledigheten innen ingeniører og IKT-fag, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Buskerud

I Buskerud var det i april registrert 3 556 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,3 prosent.

Det er fremdeles en økning i antall registrerte helt ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan forklares med at vi nå har langt færre deltagere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

 Les mer om arbeidsmarkedet i Buskerud

Akershus

I april var 6 428 personer, 2,0 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige i Akershus. I landet som helhet var 2,3 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

I Bærum var det i april 1093 arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 559 helt ledige, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer om arbeidsmarkedet i Akershus