–Vi ser en økning i ledigheten i enkelte bransjer, men det er fortsatt et godt og stabilt arbeidsmarked i både Buskerud, Asker og Bærum, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Buskerud 

I Buskerud var det i mars registrert 3 641 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,4 prosent. 

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 43 personer (- 18 prosent), industriarbeid med 56 personer (- 13 prosent) og bygg og anlegg med 46 personer (- 10 prosent).

I de øvrige bransjene var ledigheten uendret eller har økt sammenlignet med mars i fjor. Innen butikk- og salg var det 72 flere ledige (+ 16 prosent).

Les mer om arbeidsmarkedet i Buskerud i mars

Akershus

6 719 personer, 2,1 prosent av arbeidsstyrken, var helt ledige i Akershus i mars. I landet som helhet var 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Det var 3 722 helt ledige menn i Akershus i mars, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner var antall helt ledige 2 997 personer, som tilsvarer 1,9 prosent.

Vi ser fortsatt en økning i ledigheten blant de unge i forhold til samme periode i fjor. I mars i år var det i Akershus 145 flere ledige i aldersgruppen 16-29 år enn på samme tid i fjor. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med mars i fjor.

 Les mer om arbeidsmarkedet i Akershus i mars