Arbeidsledigheten i både Buskerud, Asker og Bærum holder seg lav og stabil. 

- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken. 

Buskerud

I Buskerud var det i august registrert 3 577 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,3 prosent. 

Det var 1 842 helt ledige menn og 1 735 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 947 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 570 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 298 nye ledige stillinger i august. 

Det var i Buskerud fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 63 personer (- 26 prosent), helse-, pleie og omsorg 49 personer (- 16 prosent), industriarbeid med 44 personer (- 12 prosent) og reiseliv og transport med 46 personer (-13 prosent) Innen bygg og anlegg var det en økning på 45 personer (+ 14 prosent).

Les mer om arbeidsmarkedet i Buskerud i august

Akershus

I august var det 1 767 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 2,0 prosent, mens i landet som helhet var det 2,3 prosent helt ledige.

I Bærum var det i august 1 174 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 593 helt ledige, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er uendret sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer om arbeidsmarkedet i Akershus her