Det var en lang prosess da barnehagene Rolighetsmoen og Gustadmoen i Modum kommune skulle bli til én. Nye Skredsvikmoen barnehage er kommunens største med 180 plasser og 28 ansatte.

- Behovet for barnehageplasser var stort og man så en gevinst av å bygge Modum kommunes største barnehage, med gode stordriftsmuligheter og funksjonelle løsninger, forteller Mariann Moe Martinsen, styrer for Skredsvikmoen barnehage.

Involvering og eierskap

Martinsen ble tidlig i prosessen fristilt fra den daglige jobben som styrer, og jobbet fulltid med prosjektet Skredsvikmoen barnehage.

- Helt fra starten av satt vi ned arbeidsgrupper med tillitsvalgte, verneombud, styrene i barnehagene, og personalet som har vært involvert. De har fått lov til å påvirke utforming både på ute- og inneområdet. Barna har også blitt hørt under prosessen, og deres stemme har vært viktig for oss, forteller Martinsen.

Hun forteller at det ligger mye fag i bygget, og ser det som avgjørende at personalet har fått lov til å være delaktige i prosessen, der de har samarbeidet med arkitektene om utformingen av den nye barnehagen.

Det lille i det store

De har lagt vekt på å utforme en barnehage som skal gi gode dager med godt arbeidsmiljø for de ansatte, samtidig som foreldre og barn skal føle seg trygge i overgangen fra mindre barnehager til en stor, med syv avdelinger og plass til 180 barn.

– Tanken om «Det lille i det store» gjennomsyrer alt i bygget. Vi gikk raskt imot arkitektens anbefalinger om basebarnehage med stor fellesgarderobe og en rekke spesialrom, selv om dette er trenden nå for tiden. Vi har i stedet lagt opp til en barnehage med syv avdelinger som har egne garderober for barna, egne personalgarderober og kjøkken på hver enkelt avdeling, forteller Martinsen.

Hver avdeling har i tillegg direkte utgang til uteområdet. Mellom avdelingene er det foldedører som kan lukkes og åpnes etter behov, og som gir god mulighet for samarbeid mellom avdelingene.

– Vi har også to grupperom per avdeling, men har kuttet ut spesialrom som uansett blir lite brukt. Målet er at det skal være oversiktlig, og at alle arealene blir brukt mest mulig. Det har vært viktig for oss å skape en barnehage med flest mulig kvadratmeter per avdeling. Det er der barna er det meste av dagen, understreker Martinsen.

Hun er stolt av at de sto hardt på egne ønsker, og mener det at de fikk lov til å være så delaktige har vært en suksessfaktor. I tillegg mener hun det er en stor fordel at barnehageleder, Vibeke Hillestrøm, har vært delaktig i prosessen sammen med helt fra start.

- Vi har hørt at barna er roligere her enn i mange ander barnehager, blant annet på grunn av grupperom der de kan dele barnegruppen, med maks støyskjerming mellom rommene. Tilbakemeldingene fra de ansatte de første ukene var at de har fått en helt ny hverdag med mindre støy og bedre oversikt. Der de før kom slitne hjem fra jobb har de nå overskudd og energi, og de gleder seg til en ny dag!

Arbeidslivssenteret tidlig inn

Solfrid Lyngås, rådgiver ved NAV  Arbeidslivssenter Vest-Viken, forteller at de ble invitert inn før prosessen startet, og hun er svært imponert over hvordan Modum kommune og ledelsen hele veien har vært i forkant.

- Jeg mener at kommunen og barnehagens foroverlente arbeid gjennom hele prosessen er en viktig suksessfaktor for den gode gjennomføringen der to barnehager ble til én. Vi har fulgt prosessen tett, og mener det ligger mye suksess i både delaktighet og informasjon, men også i det at alle ansatte har en genuin kunnskap om utformingen av egen arbeidsplass, sier Lyngås.

Bygger felles kultur og robuste medarbeidere

Martinsen er takknemlig for det tette samarbeidet med Arbeidslivssenteret, spesielt med tanke på samkjøring av personalet og i jobben med å skape en helt ny felles kultur.

- Det var to barnehager med hver sine kulturer, og vi var litt engstelige for hvordan vi skulle klare å sammensveise kulturene. Vi startet prosessen med Arbeidslivssenteret tidlig, og har fått helt fantastisk hjelp. Vi vet at endring kan utløse mye uro og utrygghet, men Arbeidslivssenteret har vært med å skape robuste medarbeidere som tåler endring, legger hun til.

Lyngås legger til at det har vært jevnlige prosesser fra mai 2018 og frem til nå, og Arbeidslivssenteret var inne flere ganger helt frem til desember i arbeidet med å bygge opp en sterk og samstemt personalgruppe.

- Sammen la vi opp til en bevisstgjøringsprosess for personalet som har gjort dem klare til å takle endringer. I den prosessen fikk alle en vi-følelse der de valgte sine nye verdier sammen. De skapte Skredsvikmoen-kulturen. Da alle begynte her i januar, så snakket de samme språk, forteller Lyngås.

Varmt hjerte og kaldt hode

Lyngås sier det er mye å lære av suksessen fra Skredsvikmoen barnehage, og at mye kan tilegnes et allerede godt lederskap.

- Jeg må berømme Mariann som er en dedikert styrer, og som med varmt hjerte og kaldt hode har ledet denne prosessen. Hun er en leder som skaper et godt arbeidsmiljø og gjør at de ansatte ønsker å følge henne inn i den nye arbeidshverdagen, legger Lyngås til.

Mariann Moe Martinsen sender rosen videre til personalgruppa, tidligere ledere i Gustadmoen og Rolighetsmoen, barnehageleder og ikke minst samarbeidet de har hatt med Arbeidslivssenteret. Hun roser det hun omtaler som en fantastisk gjeng både fra Rolighetsmoen og fra Gustadmoen som både er kompetente, dyktige, energiske og positive, noe som ga et godt utgangspunkt for suksess.

- Dette, i tillegg til det vi har lært av Arbeidslivssenteret om endringspsykologi, der hver enkelt har blitt preppet på hva endring gjør med deg som ansatt, har gitt et godt grunnlag. Endringen har over en lang periode fått tid til å synke inn hos hver og én. Fra åpningen 3. januar var de ansatte klare til å stå i jobben og være der for barna, uten gnisninger eller uro som ellers kunne vært til stede. Dette har de klart på en forbilledlig måte, avslutter Martinsen.

IMG_1288
Fra venstre: Aina Susan Plassen, assisterende styrer, Cecilie Solheim pedagogisk leder i Skredsvikmoen barnehage og tidligere styrer i Gustadmoen barnehage, Emil Evjen, pedagogisk leder i Skredsvikmoen barnehage og tidligere styrer i Rolighetsmoen barnehage, og Mariann Moe Martinsen, styrer i Skredsvikmoen barnehage.

Fra venstre; Aina Susan Plassen, assisterende styrer, Cecilie Solheim pedagogisk leder i Skredsvikmoen barnehage og tidligere styrer i Gustadmoen barnehage, Emil Evjen, pedagogisk leder i Skredsvikmoen barnehage og tidligere styrer i Rolighetsmoen barnehage, og Mariann Moe Martinsen, styrer i Skredsvikmoen barnehage. (Foto: Laila Kjeldsen)

 

IMG_1256
De ansatte ved Skredsvikmoen barnehage i Modum kommune.

To barnehager ble én. Gjennom prosesser med ledelsen og arbeidslivssenteret skapte personalet en vi-følelse, felles verdier og Skredsvikmoen-kulturen. (Foto: Laila Kjeldsen)