-Vi har brukt våren til å rekruttere organisasjoner og virksomheter som representerer målgruppene i NAV til det regionale brukerutvalget, forteller direktør Inger Anne Speilberg.

-Deltakerne i brukerutvalget skal representere brukerstemmen i utviklingen av NAV og vi er derfor spente på hva vi kan oppnå i fellesskap!

Første møte ble brukt til å konstituere brukerutvalget, bli kjent og til å diskutere temaer og veien videre for utvalget.

Sammensetning

Organisasjonene og virksomhetene som er representert i brukerutvalget er fra personbrukersiden:

  • Kirkens bymisjon
  • Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO)
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) / (Norges handicapforbund Ungdom (NHFU)
  • Kreftforeningen
  • Elevorganisasjonen.

Fra arbeidsgiversiden sitter:

  • Mester Grønn AS
  • Hæhre Entreprenør AS

Begge har sitt hovedkontor i regionen. Mester Grønn har over lengre tid hatt et samarbeid med NAV for å integrere innvandrere i arbeidslivet. Hæhre Entreprenør har også lenge samarbeidet med NAV og Fylkeskommunen for å hjelpe unge drop-outs inn i arbeidslivet.

Øvrige medlemmer

Vi har også fått med Fellesforbundet i utvalget. De representerer en viktig stemme fra arbeidstakersiden.

Fra NAV stiller Kontaktsenteret, Hjelpemiddelentralen og ytelseslinja i tillegg til NAV Vest-Viken.

De neste møtene i høst er fredag 11. oktober og fredag 22. november.