Arbeidsmarkedet i Vest-Viken i oktober

I oktober var det registrert 6 573 helt ledige i Akershus. og 3 229 helt ledige personer i Buskerud. Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken i Akershus og 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Buskerud. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

- Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Vest-Viken, med en nedgang i ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Mens Buskerud så en nedgang i ledigheten i oktober sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, hadde Akershus en økning i antall arbeidsledige sammenlignet med oktober året før. 

God tilgang på stillinger i Buskerud

Det var 1 693 helt ledige menn i Buskerud i oktober. Det er en nedgang på 103 personer (- 6 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 536, en nedgang på 139 personer (- 8 prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i oktober en nedgang i aldersgruppen 16-29 år på 43 personer (- 5 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 44 personer (- 4 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 100 personer (- 13 prosent), og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 55 personer (- 11 prosent).

NAV registrerte 1 812 nye ledige stillinger i Buskerud i oktober. Innen helse-, pleie og omsorg var det 480, innen ingeniør- og ikt-fag 286, innen bygg og anlegg 181, innen butikk og salgsarbeid 139 og innen industrien var det 135 nye ledige stillinger.

- Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud, med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Større etterspørsel etter arbeidskraft gir økte muligheter for å få flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Mer om arbeidsmarkedet i Buskerud i oktober

Økning i ledigheten i Akershus

I oktober var det 3 434 helt ledige menn i Akershus, Det er en økning på 257 personer (+ 8 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 3 139 personer, en økning på 201 personer (+ 7 prosent).

Det er ellers en økning i ledigheten blant de unge i Akershus sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I oktober i år var det i Akershus 1 600 ledige i aldersgruppen 16-29 år, en økning på 166 personer (+ 12 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

I Bærum var det i oktober 1 157 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 569 helt ledige, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Mer om arbeidsmarkedet i Akershus i oktober

Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Vest-Viken, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.
Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Vest-Viken, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.