Ønsker du økt kunnskap eller litt inspirasjon til IA-arbeidet på din arbeidsplass?

Enten du er leder, tillitsvalgt, verneombud eller medarbeider anbefaler vi å ta en titt på Veiviser for inkludering som finnes på nav.no. Her finner du nyttig informasjon, samt mulighet til å melde deg på våre webinarer innen arbeidsmiljø, sykefravær, livsfasepolitikk og rekruttering. 

Har du mulighet til å sette av 30 minutter, kan du delta via PC, nettbrett eller smarttelefon. Ta en titt på kursoversikten, meld deg på og sett av tiden i kalenderen. Kanskje er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen? Webinarene gir dere et godt utgangspunkt for felles refleksjon og videre arbeid med temaet i etterkant.

Informasjon og inspirasjon finner du her.

Ta ellers gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller behov for bistand. Vi oppfordrer dere til å benytte kontaktskjemaet på nav.no Kryss av på «forebygge sykefravær» og fyll inn opplysninger om virksomhet og kontaktinformasjon.

Ønsker dere alle en fin oppstart på IA-høsten!

Hilsen avdelingsdirektør Hanne Eek Jensen