Vi opplever spesielle dager nå, og de krever oss på annet vis enn hva som er normalen. Det utfordrer, men byr også på muligheter. Viktigere enn noen gang er det å samle alle gode krefter for å bygge og utvikle solide fundament på arbeidsplassene. Fundament som gir kraft til å tåle, men som også trygger og styrker felleskap og tilhørighet.

NAV Arbeidslivssenter kan bistå med støtte til å etablere og videreutvikle partssamarbeidet i din virksomhet. Et velfungerende partssamarbeid gir godt grunnlag for utvikling og styrking av arbeidsmiljø og nærvær. 

Krevende situasjoner krever samhold og felles innsats. Koronakrisen traff oss hardt og brutalt i mars, og konsekvensene av denne har vært og vil fortsatt være store og alvorlige i lang tid fremover. Arbeidsmarkedet er hardt rammet, både enkeltvirksomheter og hele bransjer.

Enkeltmedarbeidere og hele arbeidsmiljøer er preget, og det kan oppleves som utfordrende å være leder. Vi i NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken er gjerne en sparringspartner for å finne frem til gode løsninger, det være seg for oppfølgings- eller arbeidsmiljøarbeid.  Krisesituasjoner krever nytenkning og behov for å få på plass raske løsninger. Dette bidrar til utvikling. Vi ser eksempelvis hvor viktig og nødvendig det har vært å ha tilgang på digitale løsninger og verktøy. Det har gitt oss muligheter til å opprettholde møteaktivitet og viktig kontakt med våre kunder. Vi ser også stort potensial for å kunne bistå med prosessuell bistand digitalt og vil jobbe videre med videreutvikling på dette feltet fremover. Vi er digitale og digitalt tilgjengelige.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, har behov for informasjon eller ønsker påfyll av kunnskap og inspirasjon til IA-arbeid i din virksomhet, oppfordrer vi deg å gå inn på arbeidsgiversidene på nav.no. Vi anbefaler spesielt våre nye sider https://arbeidsgiver.nav.no/forebygge-sykefravaer/. Her får du god oversikt over tjenester, tips og verktøy som kan bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. 

Vi ønsker hver og en god sommer og gleder oss til videre IA-samarbeid, - både eksisterende og nye!

Hanne Eek Jensen  Avdelingsdirektør // NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken