Brukermedvirkning

NAV i Vest-Viken tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Brukermedvirkning i NAV Vest-Viken

NAV Vest-Viken tar brukerorganisasjoner, arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner med på faste råd for å sikre utviklingen av regionen. NAV Vest-Vikens brukerutvalg møtes cirka syv ganger i året.