Se vedlegg under "relatert innhold" til høyre på siden. 

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden.

Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk, men noen mottas også på papir.

Statistikk for utbetaling av forskudd på dagpenger

Fra og med 15. april publiserer vi også statistikk for utbetaling av forskudd på dagpenger. 

PS: Statistikken som viser andel i næringene som har søkt om dagpenger, viser alle som har søkt siden mandag 9. mars. De som eventuelt ikke ble ledige eller gikk tilbake til jobb, tas ikke ut av statistikken. 

Utbetalt kompensasjon frilansere og selvstendig næringsdrivende

Statistikk for utbetalt kompensasjon frilansere og selvstendig næringsdrivende publiseres hver mandag fra og med uke 19. Første statistikk ble publisert onsdag 6. mai.