Koronavirus – statistikk fra NAV Trøndelag

På denne siden finner du koronarelatert statistikk fra NAV Trøndelag. Siden oppdateres ukentlig. Endringer kan forekomme.

Søknader om dagpenger 

Denne statistikken oppdateres ukentlig. 

Mandager:

  • Søknader om dagpenger
  • Utbetalt forskudd på dagpenger
  • Utbetalt kompensasjon til frilansere
  • Dagpenger fordelt på næring

Statistikken vil være fordelt på både ordinære søknader og søknader om dagpenger ved permittering. Tallene publiseres for Trøndelag som helhet.

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk, men noen mottas også på papir. 

Ukentlig statistikk over arbeidsledige 

Denne statistikken ble publisert ukentlig i mars, april, mai og juni. I juli og august gikk vi tilbake til månedlige oppdateringer for arbeidsmarkedet. 

Fra og med tirsdag 1. september publiserer vi igjen ledighetstall ukentlig. Tallene publiseres for Trøndelag som helhet.

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, vil denne statistikken kun inneholde noen hovedtall. I denne statistikken er det heller ikke gjort sesongjusteringer.