Medlemmer og varamedlemmer i Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim

Representanter

May Liz Lindsethmo, FFO     Kent Åge Solem, FFO     Børge Ånesen, LO      Svein Otto Nilsen, Kreftforeningen     Toril Indergård, Pensjonistforbundet     Steinar Johnsen, SAFO     Thomas Ngari Wanjohi, INN     Kine Nilsen Myre, Bymisjon      Tonje Ottosen Johnsen, Ombud for helse omsorg og oppvekst

Vararepresentanter

Liv Marit Løkken, FFO     Bodil Christiansen, FFO     Petter Krigsvold, LO      Berit Kapelrud, Pensjonistforbundet     Jorun Aune, SAFO     Andre Krogstad, SAFO    

Representanter fra NAV

Unni Valla Skevik, leder NAV Falkenborg Sølvi M. Dahlen, leder NAV Lerkendal Ingunn Myhre, NAV Falkenborg sekretær

Fakta

Brukerutvalg for NAV-kontorene i Trondheim

Det er viktig for NAV-kontorene å sikre at den enkelte bruker av kontorene opplever seg sett og hørt, og behandlet med respekt. For å bistå kontorene i dette arbeidet har NAV-kontorene i Trondheim etablert et felles brukerutvalg.

Brukerutvalget består av representanter fra ulike brukerorganisasjoner i Trondheim.

Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim skal arbeide for

  • å tydeliggjøre brukerstemmen i NAV-kontorene
  • å bidra til forbedringsarbeid og kompetanseutvikling i NAV-kontorene
  • universell utforming
  • å samle kunnskap om NAV og spre denne i brukerorganisasjonene.

 Dersom du har tema rundt NAV-kontorenes tjenester som du ønsker at Brukerutvalget skal drøfte, så kan du sende en mail til utvalget om dette. Utvalgets mailadresse står nederst på oversikten over medlemmer. Start gjerne mailen med: «Til brukerutvalget». Du kan også ta kontakt med medlemmene i utvalget gjennom de mailadresser som er oppgitt.

 

        Sølvi Margrethe Dahlen                                            Unni Valla Skevik

        Leder                                                                          Leder

        NAV Lerkendal                                                          NAV Falkenborg