Jobbhuskonseptet

NAV Jobbhuset har lokaler i Lademoen bydelshus, et gammelt trehus på Lademoen i Trondheim. Huset har en interessant historie, fra å være et menighetshus tidlig på 1900-tallet, til å være et NAV-kontor og arbeidssted for ungdommer i dag. Konseptet Jobbhuset består av interne tiltak og kursvirksomhet.

Brukere, arbeidsledere og veiledere møtes og spiser frokost og lunsj sammen. Ungdommene har også tilbud om sosialgruppe på huset en gang i uken. Jobbhuset skal være et trygt og godt arbeidssted for mange. Det skal være høy toleranse for mangfold, mobbefritt og rusfritt.

Fellesnevneren for de ulike aktivitetene våre er at vi skal bli godt kjent med ungdommene gjennom å jobbe sammen med dem. Arbeidslederne sørger for tett oppfølging i de daglige aktivitetene.

Jobbhuset NAV Falkenborg tilbyr flere ulike aktiviteter for våre deltakere - de følger her:

Prosjektet «Flere rom i Jobbhuset»

VI GIR MENNESKER MULIGHETER! Det handler om å skape muligheter. Vi gir mennesker trygghet, jobb og et godt liv – vi gir mennesker en mulighet til å skape det selv.

Målgruppen for prosjektet er kreativ ungdom, hovedsakelig i alderen 18 – 25 år, som står utenfor ordinær skole/ utdanning eller ordinært arbeidsliv.

Deltakeren må være registrert arbeidssøker. Det legges ikke til grunn som et opptakskrav at deltakeren skal ha kvalifikasjoner innenfor skapende eller utøvende kulturvirksomhet. Det viktigste er at ungdommene har en interesse for å lage og utøve musikk, skrive tekster, interesse for lyd, video, og har motivasjon for å holde på med dette på dagtid som arbeidsfelt.

Ungdommene driver Lademoen bydelshus og La’mon Scene på dagtid i prosjektet. Vi tilbyr å delta i musikkproduksjon som skriving av musikk, tekst, innspilling av musikk og deltagelse i band. Vi tilbyr arbeid med promotering av arrangementer og konserter ved La’mon Scene og drift av sosiale medier. Vi har tilgang på iMac, foto, video og programvare for de som liker dette.

Vi kan også tilby lyd og lys, rigging av scene og annet utstyr ved arrangementer samt andre driftsoppgaver ved huset som er knyttet til utleie av huset. I tillegg har Jobbhuset en kafe. Den lager lunsj til deltakere, besøkende og ansatte. De leverer også mat ved noen arrangementer ved huset.

Hvor motiverte og dyktige i oppmøtekompetansen skal ungdommene være ved oppstart? Tanken er at innholdet i prosjektet er det avgjørende for at ungdommene velger å møte opp på tiltaket og ikke omvendt.

Det er ønskelig at deltakerne kan delta minimum 3 dager per uke ved oppstarten i prosjektet og bygge på oppmøtet til full uke over tid.

6 timer pr. dag x 5 dager = 30 timer pr. uke. Arbeidstid fra kl 09:00 – 15:00. Oppmøte kl 08:30 med felles frokost og felles lunsj kl 11:30. 

Alle deltakerne skal ha en ukeplan for hver uke som beskriver aktivitetene de skal gjennomføre.

NAV i Trøndelag har etablert tilsvarende prosjekter i Namsos, Steinkjer og Stjørdal gjennom et samarbeid med Folkeuniversitetet som AMO-kurs. Namsos har holdt på i 6 år. Tallene de siste 6 årene (vår 2018) er på 76,8 % ut i jobb eller utdanning fra «Kulturpatruljen».

Det vitner om at en slik tilnærming til ungdommene har et stort potensiale til å få ungdom videre ut i arbeid eller utdanning. Vi synes det er veldig spennende at NAV selv skal stå for gjennomføringen av denne aktiviteten hos oss.

Gruppebasert avklaring med individuell oppfølging for ungdom

Gruppebasert avklaring og kartlegging av ungdom mellom 18-25 år som mottar arbeidsavklaringspenger eller økonomisk sosialhjelp. Kurset går over fire uker, to dager per uke og totalt åtte kursdager mellom kl 10:00 - 14:00.

Antall deltakere varierer, men 12-16 ungdommer er ideelt, da dette gir rom for gode gruppeprosesser. To NAV-veiledere holder kurset i fellesskap, og de samme kursveilederne følger opp ungdommene etter endt kurs.

Tidligere erfaringer fra tilsvarende gruppeprosesser er at ungdom setter pris på å møte andre ungdommer i samme livssituasjon. Det å reflektere over egen situasjon i gruppe og se at andre lykkes med å endre sin livssituasjon gir positive effekter og samhold i gruppa. Dette kan være økt selvinnsikt om egne ferdigheter og egenskaper. Kurset bidrar til å tydeliggjøre retningen fremover for ungdommene. Jobbhuset inviterer til et samarbeid, men det er ungdommene selv som må ta styringen i eget liv. Det er en styrke i kartleggingen å kunne observere ungdommene i en sosial setting hvor de må samarbeide og møte andre mennesker. Det gir kursveilederne god kunnskap om den enkelte og hvor de er på veien mot arbeid.

Jobbhuset deltok i forskningsprosjektet "Praksis og kunnskapsutvikling i NAV" som ble avsluttet i 2016.

Intern arbeidstrening ved Jobbhuset

Denne gruppa utfører arbeid hos Rema 1000 to dager i uka og resten av uka monterer de møbler i kommunale boliger for flyktninger.

Noen av ungdommene har behov for "omsorgstiltak" til å strukturere hverdagen, ivareta personlig hygiene samt delta i sosiale sammenhenger.

Gruppa er en fin arena for å bli godt kjent med ungdommene og finne deres sterke sider og hva de vil med livet fremover i retning av arbeid eller utdanning.

Jobbhuset har tett kontakt med næringslivet i Trondheim og når ungdommene er klare for å prøve seg ut ordinært arbeidsliv så får vi ordnet et arbeidssted som er i tråd med ungdommene sine ønsker og behov. Vi blir godt kjent med ungdommene her på huset slik at vi også må bli godt kjent med arbeidsgiverne for å finne best mulig "jobbmatch" for dem.

 

 Ansvarlige for inntak av deltakere til Jobbhuset er ungdomsveilederne:

  • Sara Andersson (mob) 413 93 659
  • Hilde Skagestad (mob) 920 38 632

 

Koordinator og fagansvarlig for Jobbhuset er:

  •  Arild Kristensen (mob) 905 10 853.