Antallet arbeidssøkere i tiltak har samtidig gått ned med 355 personer, som tilsvarer en reduksjon på 29 prosent. Dette gjør at ledigheten brutto har gått ned og er nå på 2,4 prosent, som er 0,1 prosent lavere enn i september i fjor.

Over 200 ledige under 20 år

Ledigheten fordeler seg relativt likt når det gjelder kjønn: Mens andelen ledige kvinner er 1,8 prosent, er andelen ledige menn 1,9 prosent. Ser vi på de forskjellige aldersgruppene fordeler ledigheten seg noe mer ulikt: Lavest ledighet er det i aldersgruppen 50 år og oppover, som har 1,2 prosent ledighet. Mens blant dem mellom 20-24 år er 2,7 prosent helt ledige.

Størst ledighetsøkning er det imidlertid i aldersgruppen 19 år og yngre. Her er det 205 helt ledige, som er 60 flere enn for ett år siden. Andelen ledige under 19 år er nå 2 prosent.

– De siste månedene har vi sett at flere av dem i den yngste aldersgruppen melder seg til oss i NAV. Vi burde sett en endring i positiv retning, nå som skoleåret er i gang. Antallet vi snakker om tilsvarer rundt sju skoleklasser. Det er viktig at flest mulig kommer seg raskt ut enten i arbeid, skole eller studier, og vi forsøker å hjelpe dem med dette, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag. 

Muligheter også for ufaglærte

Blant de bransjene som sysselsetter flest, øker ledigheten mest innenfor butikk og salgsarbeid. Der er det 76 flere ledige, eller 14 prosent flere ledige, enn for ett år siden. Bygg og anlegg har også 11 prosent økt ledighet, mens i industrien har 4 prosent flere ledige.

– Når det gjelder bygg og anlegg spesielt, vet vi at det er stort behov for folk både nå og i lang tid framover. Bygging av ny E6, som starter nå i høst, krever alene tusen personer. Først og fremst har bransjen behov for faglært arbeidskraft, men her er det faktisk også en del muligheter for ufaglærte arbeidssøkere, sier Wigum.

Reiseliv og transport har størst ledighetsnedgang, med -18 prosent, etterfulgt av helse, pleie og omsorg, og serviceyrkene, med henholdsvis -15 prosent og -12 prosent. Innenfor barne- og ungdomsarbeid og ingeniør og IKT har også ledigheten gått klart ned, med henholdsvis -9 og -31 prosent.

Flest ledige jobber i Trondheim

I alt ble det utlyst 2635 stillinger i Trøndelag i september. 1840 av dem var i Trondheim, mens det i Steinkjer var 106 utlyste stillinger og 85 i Stjørdal. I seks kommuner var det ingen ledige stillinger.

Flest ledige jobber var det innenfor bygg og anlegg (485) og helse og omsorg (424), etterfulgt av butikk og salgsarbeid (288), industriarbeid (277), ingeniør og IKT (237) og i serviceyrkene (161).