Stabilt antall uføre i Trøndelag

Til sammen 32 618 trøndere var uføretrygdet ved utgangen av 2020. Det utgjør 10,9 prosent av befolkningen, og er samme andel som ved utgangen av 2019.  

Uføreandelen for landet er på 10,4 prosent, og Trøndelag ligger dermed litt over landsnittet.  Det siste året har antall uføretrygdede i Trøndelag økt marginalt med 169 personer, noe som tilsvarer en økning på 0,5 prosent.  

Færre nye uføre i 2020 – forventer økning neste år    

Det siste året har tilgangen på nye personer med uføretrygd gått ned. I løpet av 2020 ble det 2 525 nye uføretrygdede i fylket, en nedgang på nesten 800 personer fra 2019.  

– Nedgangen skyldes i hovedsak at personer som nærmet seg slutten på sin periode med arbeidsavklaringspenger (AAP) har fått forlengelse på grunn av koronakrisen. Dette er midlertidige endringer i regelverket og det forventes derfor en økning i antall uføre i 2021 og 2022, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Seks av ti uføre er kvinner 

Andelen uføretrygdede kvinner i Trøndelag er 13,7 prosent, mens tilsvarende andel for menn er 8,7 prosent. Av de nye med uføretrygd de siste fem årene var to av tre kvinner. 

– Dette er et bilde vi også kjenner igjen fra andre helserelaterte ytelser. I alt er seks av ti uføretrygdede kvinner. Samtidig har flere kvinner enn menn en gradert uføregrad, og flere kvinner kombinerer uføretrygd og arbeid, sier Wigum. I Trøndelag har 18,4 prosent av alle uføretrygdede en gradert uføretrygd. Denne andelen har holdt seg stabil de siste årene. 21 prosent av de uføretrygdede i fylket er registrert med et arbeidsforhold i 2020, noe som er en liten nedgang på -0,4 prosent fra 2019.  

Fortsatt økning blant de under 30 år 

Antall uføretrygdede øker prosentvis mest i aldersgruppene under 45 år, og aller mest i aldersgruppen 30-39 år med 6,8 prosent. I aldersgruppen under 30 år er økningen på 5,1 prosent. Ved utgangen av 2020 er 2 114 i aldersgruppen uføretrygdet i fylket. Det 102 flere enn ved utgangen av 2019.  

Kommuner 

Antall uføretrygdede går ned i 20 av fylkets 38 kommuner. Størst nedgang finner vi i Lierne (-11,7 prosent), Flatanger (-11,6 prosent) og Tydal (-10 prosent), mens den øker mest i Røyrvik (+10,5 prosent), Hitra (+8,1 prosent) og Meråker (+7,7 prosent).  

Andelen uføretrygdede er høyest i Rennebu og Frosta, begge med 15,8 prosent. Deretter følger Meråker (15,7 prosent), Ørland (15,1 prosent) og Snåsa (15 prosent). Røyrvik og Trondheim har den laveste andelen uføretrygdede i fylket med henholdsvis 8,4 og 8,6 prosent.   

Infografikk uføretrygd i 4. kvartal 2020 i Trøndelag
Infografikk uføretrygd i 4. kvartal 2020 i Trøndelag