Stabil ledighet siste uke

Etter at ledigheten økte i november, har antallet helt og delvis ledige arbeidssøkere i Trøndelag holdt seg stabilt den siste uken.  

I uke 49 er det 6 714 helt ledige i fylket. Dette er én person mindre enn ved forrige måling, og utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.  5 348 personer er delvis ledige, som er samme antall som i forrige uke. I tillegg er 973 personer, eller 0,4 prosent, i et arbeidsrettet tiltak. Dette gir en bruttoledighet på 3,1 prosent.  

22 prosent av de helt ledige og 39 prosent av de delvis ledige er permittert.  

Det er flest helt og delvis ledige innenfor reiseliv og transport. Den siste uken har det blitt færre helt ledige (-20), og flere delvis ledige (+33) i denne yrkesgruppen. Det er også en økning av helt ledige innenfor bygg og anlegg med 36 personer. Innenfor butikk- og salgsarbeid er det en nedgang i helt og delvis ledige på 11 personer fra forrige uke.  

Fra uke 48 har det meldt seg 470 nye arbeidssøkere. Av disse oppgir 37 prosent at de er eller kommer til å bli permittert, mens 29 prosent oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben. Andelen som oppgir at de er i ferd med å miste jobben har økt fra 19 prosent i uke 48.