I tillegg deltok 985 personer i et arbeidsrettet tiltak i oktober. Det utgjør 0,4 prosent av arbeidsstyrken og gir sammen med ledighetsprosenten en bruttoledighet på 2,1 prosent. Tilsvarende for landet er 2,6 prosent.

- Det er positivt at ledigheten holder seg lav, samtidig gir det utfordringer for virksomheter som sliter med å få tak i nok kompetanse. Bedriftenes behov for arbeidskraft gir gode muligheter for de som ønsker seg jobb. Vi oppfordrer virksomheter som trenger folk å tenke kreativt rundt rekruttering. Det er mange som med opplæring eller litt tilrettelegging kan gjøre en god jobb, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Trøndelag.

Nærmere 33 000 nye stillinger

Hittil i år er det lyst ut 32 660 stillinger i fylket. Det er en økning på fem prosent fra samme periode i fjor. Om lag en femtedel av stillingene som lyses ut er innenfor helse, pleie og omsorg, mens 16 prosent er innenfor bygg og anlegg. Stillingstilgangen har økt med 22 prosent innenfor kontorarbeid og 12 prosent både innenfor barne- og omsorgsarbeid samt ingeniør- og ikt-fag.-Stillingstilgangen bekrefter at etterspørselen etter arbeidskraft er høy. Arbeidsmarkedet i Trøndelag går godt og det er behov for kompetanse innenfor de fleste næringer, sier Wigum.

Under to prosent ledighet i 38 av fylkets kommuner

I oktober har 38 kommuner i fylket en ledighet på under to prosent og 17 kommuner har nedgang i ledigheten. Snillfjord og Lierne har den laveste ledigheten med kun 0,6 prosent og 0,7 prosent. Også i Åfjord og Osen er ledigheten lav, med kun 0,9 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Høyest ledighet har Verran med 3,8 prosent, tilsvarende 41 personer. Det siste året har ledigheten økt mest i Snåsa og i Roan.

Kommuneoversikt:

  • Trondheim: 1,8 prosent
  • Stjørdal: 1,7 prosent
  • Steinkjer: 2,2 prosent
  • Levanger: 2,1 prosent
  • Melhus: 1,6 prosent
  • Verdal: 2,3 prosent
  • Malvik: 1,9 prosent
  • Namsos: 1,4 prosent
  • Orkdal: 1,4 prosent