Over 1300 færre ledige siste uke

I løpet av den siste uka er antallet helt ledige redusert med 2 184 personer, mens delvis ledige har økt med 855 personer. Totalt sett er det 1 300 færre helt eller delvis ledige nå, enn for en uke siden.   

7,5 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, mens 5 prosent er delvis ledige. Andelen arbeidssøkere på tiltak holder seg stabil på 0,4 prosent.   

Ledigheten har gått ned i alle bransjer. Reiseliv og transport, samt butikk og salgsarbeid er fremdeles de yrkesgruppene med høyest ledighet. Henholdsvis 19,6 prosent og 14,5 prosent av de helt ledige er registrert med yrkesbakgrunn innenfor disse bransjene. Dette er likevel noe lavere enn ved siste måling: Innenfor reiseliv og transport er det nå 3 611 helt ledige, som er 345 færre enn siste uke. Butikk og salg har også 333 færre ledige nå, og har totalt 2679 helt ledige. 

– Dette er første gang siden koronatiltakene ble iverksatt at vi ser en nedgang innenfor disse bransjene. Dette er positivt, men ledigheten er fremdeles veldig høy og vi tror det er lenge til ennå før vi nærmer oss en normalsituasjon. Vi oppfordrer derfor de som enten har mistet jobben, eller som har uvisse framtidsutsikter på grunn av permitteringer, til å orientere seg i arbeidsmarkedet og vurdere om det er andre jobber som kan være aktuelle for en kortere eller lengre periode, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Flest ledige blant unge kvinner  

Fordelt på alder er ledigheten størst blant dem mellom 20 og 29 år. Her er 11,3 prosent helt ledige, som tilsvarer nær 6000 personer. Likevel er det 708 færre helt ledige under 30 år nå, enn for en uke siden. Kvinner i aldersgruppen 20-24 har høyest andel ledige, med 13,1 prosent, som tilsvarer 1 479 personer. Denne gruppen har også størst andel delvis ledige, med 6,2 prosent. 

Det er for øvrig nedgang i ledigheten blant alle aldersgrupper.  

Stor forskjell mellom kommunene 

Halvparten av de helt ledige arbeidssøkerne hører til Trondheim, som har et ledighetsnivå på 8,3 prosent. I bykommunene ellers er andelen helt ledige på 9,5 prosent i Verdal, 9,3 prosent i Stjørdal, 7,3 prosent i Steinkjer, mens i Levanger og Namsos er henholdsvis 6,3 og 5,9 prosent helt ledige.  

Trondheim har også flest delvis ledige målt i antall, dvs. 5 751 personer, som utgjør 5,2 prosent. Ser vi på andel delvis ledige har Stjørdal høyeste nivå blant bykommunene, med 6 prosent av arbeidsstyrken.  

Lavest ledighet er det i Lierne kommune. Der er 18 personer helt ledige, som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. I fjellbygda er det imidlertid også 35 delvis ledige, som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Andre kommuner med relativt lav ledighet er Leka med 3,6 prosent helt ledige, og Osen, Tydal og Rindal som alle har 3,7 prosent helt ledige. Andelen delvis ledige nyanserer dette bildet noe.  

Meråker har høyest andel ledige med 10,8 prosent helt ledige og 4,6 prosent delvis ledige. Deretter følger Røros, der 10 prosent av arbeidsstyrken er helt ledig og 7 prosent er delvis ledig. Målt i antall utgjør imidlertid de ledige i Røros 514 personer, mens i Meråker står 176 personer helt eller delvis uten jobb.  

Fakta

Ledighet i bykommunene

Trondheim: 8,3 prosent helt ledige og 5,2 prosent delvis ledige 
Steinkjer: 7,3 prosent helt ledige og 4,7 prosent delvis ledige 
Stjørdal: 9,3 prosent helt ledige og 6 prosent delvis ledige 
Levanger: 6,3 prosent helt ledige og 4,5 delvis ledige 
Verdal: 9,5 prosent helt ledige og 5,6 prosent delvis ledige 
Namsos: 5,9 prosent helt ledige og 5,0 prosent delvis ledige 

Infografikk arbeidsmarkedet uke 19 2020
Infografikk arbeidsmarkedet uke 19 2020