– Antallet som er registrert som arbeidssøkere i fylket fortsetter å falle. På det høyeste i uke 15 var antall arbeidssøkere 34 525 personer i Trøndelag. Nedgangen skyldes både at en del permitterte går tilbake i arbeid, og at færre nye arbeidssøkere melder seg ledig, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag. 

12,2 prosent av arbeidsstyrken er arbeidssøkere 

15 891 personer er registrert som helt ledige i Trøndelag, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 6,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 16 795 personer, eller 6,9 prosent av arbeidsstyrken.   

I tillegg var 13 120 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 29 915 eller 12,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere i fylket.  

Færre nye arbeidssøkere og færre helt ledige, men flere delvis ledige 

Den siste uken har 655 ny registrert seg som arbeidssøkere, det er en nedgang på 125 personer fra uken før.  

– Vi ser også at nedgangen av arbeidssøkere skjer blant de som er meldt helt ledig. Siste uke er det en nedgang på 2 541 færre registrerte helt ledige. Samtidig var det en økning i på 760 flere registrert som delvis ledige, sier Wigum. 

Størst nedgang innen serviceyrker, reiseliv og transport og butikk og salgsarbeid 

Alle yrkesgrupper opplever en nedgang i antall helt ledige. Størst nedgang i antall ledige siden forrige uke finner vi i yrkesgruppene serviceyrker og annet arbeid med en nedgang på 464, reiseliv og transport med en nedgang på 458 og butikk og salgsarbeid som har 429 færre ledige.  

– Samtidig er det også innenfor disse yrkesgruppene vi finner den største tilstrømmingen når det gjelder antall delvis ledige. Dette har sammenheng med at flere virksomheter har en gradvis gjenåpning, sier Wigum og viser til at antall delvis ledige øker blant serviceyrker og annet arbeid (+251), reiseliv og transport (+199) og butikk- og salgsarbeid (+75). 

Størst nedgang i aldersgruppen 30-39 år 

Antallet helt ledige har falt i alle aldersgrupper den siste uken.  

Målt som andel arbeidsstyrken er ledigheten høyeste i arbeidsgruppa 20-24 år med 10,7 prosent helt ledige. Ser vi på antall ledige er den høyest i 30-39 år. Det er denne aldergruppen nedgangen har vært størst siste uke, men en nedgang på 684 personer. 

Lavest ledighet finner vi i aldersgruppen 50-59 år, her er ledigheten 4,3 prosent, ned fra 5,1 prosent.  

Store variasjoner blant de trønderske kommunene 

Lavest ledighet finner vi i Lierne med 1,9 prosent helt ledige, fulgt av Tydal 2,3 prosent og Osen 2,4 prosent. Den høyest ledighet finner vi i Meråker som har 9,7 prosent helt ledige, Verdal med 8,4 prosent og Stjørdal 8,2 prosent.