Nedgang i ledigheten, men forventer nye permitteringer

Ved utgangen av mars er det 14 252 arbeidssøkere i Trøndelag. Av disse er det 7 322 helt ledige, som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. 1106 er i tiltak og 5 824 er delvis ledige.

Til sammen er det 349 færre arbeidssøkere nå, enn det var i februar. Sammenlignet med mars i fjor er det 19 006 færre arbeidssøkere.  

– Flere har kommet tilbake i jobb den siste måneden, spesielt innenfor reiseliv og transport. Men med de siste nasjonale korona-tiltakene vil mange av disse nå bli registrert som ledige igjen. Ett år etter den første perioden med nedstenging, er altså situasjonen fortsatt svært preget av Covid-19. Frem til at en større andel av befolkningen er vaksinert, må vi være forberedt på fortsatte svingninger i arbeidsmarkedet, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Trøndelag.  

Flest helt og delvis ledige innenfor reiseliv og transport  

Reiseliv og transport er fortsatt den yrkesgruppen med flest helt ledige (1 266). Deretter følger bygg og anlegg (920) og butikk- og salgsarbeid (799).  Sistnevnte yrkesgruppe var den som for ett år siden hadde flest helt ledige. Siden har butikk- og salgsarbeid hatt den største reduksjonen i antall helt ledige med 3 412 personer (-81 prosent). 

Når det gjelder delvis ledige finner vi også flest innenfor yrkesgruppen reiseliv og transport (1 424). Her er det flere delvis ledige nå, enn for ett år siden. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid (826) og butikk- og salgsarbeid (714). 

Størst andel langtidsledige blant dem over 50 år 

Av de helt ledige har én av fire vært uten arbeid i mer enn 26 uker, som er definisjonen for langtidsledighet. Andelen langtidsledige øker med alder: Mens 15 prosent (351 personer) av de helt ledige under 30 år har vært ledige i 26 uker eller mer, er 37 prosent (575 personer) av de helt ledige over 50 år, å regne som langtidsledige.  

– Det er en tendens til at det er vanskeligere å komme tilbake i jobb for ledige over 50 år, enn det er for yngre arbeidssøkere. Dette er det nok flere årsaker til. Men for å øke mulighetene for jobb, kan det ofte være lurt å bygge på kompetansen sin. Vårt råd til arbeidssøkere er å benytte anledningen som er her nå, til å kombinere dagpenger med utdanning og kurs. Dersom du mener du trenger hjelp til å komme deg i jobb, kan vi i NAV bistå, sier Wigum.  

Over 4000 utlyste stillinger 

I mars ble det utlyst 4 186 stillinger i Trøndelag. 2 564 av dem var i Trondheim. Nest flest jobber ble lyst ut i Levanger, med 202 stillinger, mens kommunene Hitra, Frøya, Stjørdal, Namsos og Steinkjer alle hadde over 100 utlyste jobber.  

Helse, pleie og omsorg var den mest etterspurte yrkesgruppen med 848 jobber, etterfulgt av bygg og anlegg, med 561 jobber. Innenfor industrien ble det lyst ut 375 jobber, og 371 jobber innen ingeniør og IKT. 

Ledighet i kommunene 

Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder ledighetsnivå. Lavest ledighet er det i Tydal, Lierne og Heim, alle med 1,4 prosent. Meråker har størst andel ledige, med 4,7 prosent, Stjørdal har 3,8 prosent og Verdal 3,5 prosent ledighet. 

Arbeidsmarkedet i Trøndelag mars 2021
Arbeidsmarkedet i Trøndelag mars 2021