Trøndelag ligger på landssnittet i utbetalinger pr innbygger og utviklingen speiler i stor grad utviklingen i landet.  

Aldrende befolkning – og redusert ledighet 

Alderspensjon utgjorde halvparten av utbetalingene i Trøndelag i fjor og var på 18,7 milliarder. Økningen i alderspensjon var 5 prosent sammenlignet med 2017 (økning på 861 millioner kroner). Det var også økning på 6 prosent i utbetalingene for uføretrygd og 3 prosent økning i kontantstøtteutbetalingene. Samtidig var det en reduksjon i utbetalinger til dagpenger med 17 prosent (reduksjon 157 millioner) og arbeidsavklaringspenger  med 5 prosent (reduksjon 141 millioner).

- Vi har god aktivitet i arbeidsmarkedet i fylket og lav ledighet. Men befolkningen blir eldre og utbetalingene viser en tydelig utvikling med flere alderspensjonister. I tillegg ser vi også en bekymringsfull økning i antall uføre. Arbeidet med å inkludere flere av de som i dag står utenfor arbeidsmarkedet blir sentralt framover. Her må alle aktører på banen skal vi lykkes, sier Bente Wold Wigum, direktør for NAV Trøndelag. 

 Fakta om utbetalinger fra NAV i Trøndelag 2018 - se også infografikk under relatert: 

  • Trøndelag ligger på landsgjennomsnitt når det gjelder årlig utbetaling per innbygger, kun 20 kr skiller Trøndelag og landsgjennomsnitt. 
  • Fosnes har de høyeste utbetalingene per innbygger  
  • Trondheim har de laveste utbetalingene per innbygger  
  • Fra 2017 til 2018 har Trøndelag en økning i utbetalingene på tilsammen 812 millioner. Økning i uføretrygd og yrkesskade, samt alderspensjon er hovedårsak til dette. Områder som dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, barnetrygd og foreldrepenger har hatt en nedgang (oversikt i tabell under) 

Utbetalte stønader fra NAV til bosatte i Trøndelag

Stønadsområde

Utbetalt mill kr  2018

Utbetalt mill kr 2017

Utbetalt. Endring fra året før. Kr

Utbetalt. Endring fra året før. Prosent

Stønader i alt

37 429

36 616

812

2%

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsliv og sykdom

15 173

15 165

8

0%

Arbeidsliv og sykdom

0634

Tiltakspenger

102

91

11

12%

 

2541

Dagpenger

765

922

-157

-17%

 

2620

Stønad til enslig mor eller far

186

255

-68

-27%

 

2650

Sykepenger

3 554

3 614

-60

-2%

 

2651

Arbeidsavklaringspenger

2 496

2 637

-141

-5%

 

2655

Uføretrygd og yrkesskade

8 032

7 601

430

6%

 

Till

Tilleggstønader tiltak, AAP og enslige

38

45

-7

-15%

 

 

 

 

 

 

 

Barn og foreldre

3 028

3 071

-43

-1%

Barn og foreldre

0844

Kontantstøtte

119

116

3

3%

 

0845

Barnetrygd

1 258

1 271

-13

-1%

 

2530

Foreldrepenger

1 650

1 684

-34

-2%

 

 

 

 

 

 

 

Pensjoner

18 893

18 038

855

5%

Pensjoner

0660

Krigspensjon

9

11

-2

-17%

 

0667

Supplerende stønad

15

14

0

1%

 

2670

Alderspensjon

18 730

17 869

861

5%

 

2680

Ytelser til gjenlevende

140

144

-5

-3%

 

 

 

 

 

 

 

Øvrig

335

342

-7

-2%

Øvrig

2661

Grunn- og hjelpestønad

335

342

-7

-2%