NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune: Går sammen om å kvalifisere hundrevis av unge

Vi kvalifisere flere. Gjennom en ny samarbeidsavtale er målet å kvalifisere flere til sikker jobb. Avtalen ble signert av Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag og  Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse i Trøndelag fylkeskommune.