Mer enn hver 10. trønder uføretrygdet 

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var 11 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i Trøndelag uføretrygdet. Det er 852 flere enn på samme tid i fjor.  

Totalt mottok 32 797 personer uføretrygd i Trøndelag ved utgangen av juni i år. Dette er en økning på 2,7 prosent fra 2. kvartal 2019.  

Færre søknader om uføretrygd/Færre søker uføretrygd 

I løpet av første halvår 2020 fikk 1 529 nye personer innvilget uføretrygd i fylket, det er 300 færre enn på samme tid i fjor.  

— At antall nye mottakere går ned kan skyldes flere forhold. Vi opplever en mindre innstrømming av uføresøknader, men er usikker på om dette skyldes opphold i medisinsk behandling eller mindre gjennomføring av arbeidsrettede tiltak som følge av koronapandemien, eller om dette faktisk er en trend. Det vil vise seg når samfunnet kommer i gang igjen, sier May Beate Haugan, avdelingsdirektør i NAV Trøndelag. 

Unge uføre under 30 øker mest 

Men selv om antall nye mottakere går ned, øker andelen uføretrygdede i alle aldersgrupper med unntak av aldersgruppen 60 - 64 år. Størst er økning blant unge under 30 år som har en økning på 11 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Andelen unge uføre har aldri vært på et høyre nivå.  

— Til tross for at vi har stor oppmerksomhet og innsats rettet nettopp mot de unge ble 255 personer under 30 år uføretrygdet i Trøndelag de seks første månedene i år. NAV er spesielt opptatt av at unge med helseutfordringer får mulighet til å prøve seg i arbeidslivet. Mange arbeidsgivere legger til rette for at personer med ulike forutsetninger kan jobbe, men vi ønsker at flere støtter opp om dette, påpeker Haugan. 

Lavest andel i Røyrvik, høyest andel i Rennebu og Frosta 

Røyrvik er kommunen som har den laveste andelen uføre i Trøndelag med 7,2 prosent, deretter følger Trondheim med 8,8 prosent. I motsatt ende finner vi Rennebu og Frosta, som begge har en andel på 16,0 prosent. Av kommunene som ikke har endret kommunestruktur siden i fjor, er det Flatanger som har hatt den største økningen fra 2.kvartal 2019 til 2.kvartal 2020. Her er det 8,2 prosent flere mottakere av uføretrygd.