Mer enn 32 300 registrerte arbeidssøkere i Trøndelag 

Ved utgangen av mars var 23 710 trøndere registrert som helt arbeidsledige. Dette tilsvarer 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som også inkluderer personer på tiltak, var på 10 prosent. I tillegg ble det registrert 8 595 delvis ledige, som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken.  

Til sammenligning var bruttoledigheten i fylket for februar på 2,4 prosent av arbeidsstyrken, og 0,9 prosent var delvis ledige.  

9 av 10 nye ledige er permittert 

Av de nye ledige oppgir 23 113, permittering som registreringsårsak. 1 155 sier de har mistet, eller kan miste jobben, og 715 er usikre på jobbsituasjonen sin.  

Nær ni av ti oppgir permittering som registreringsbegrunnelse, og så å si alle bransjer er rammet. Likevel ser vi at det er flest ledige innenfor butikk og salg, reiseliv og transport, og servicenæringene. Bare disse bransjene har nesten 11 000 ledige, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Bygg og anlegg og industrien har også et betydelig antall ledige, med henholdsvis 2 470 og 2 039 personer.  

Det er fortsatt høy aktivitet innenfor bygg og anlegg, men på grunn av smittevernhensyn er det mindre aktivitet blant annet i privatmarkedet. Produktiviteten hemmes dessuten av stengte skoler og barnehager. Industrien har også måttet permittere på grunn av smittevernhensyn, i tillegg skaper oljepriskrakket usikkerhet for enkelte bedrifter, sier Wigum.  

Flest ledige under 30 år 

Ledigheten er størst blant dem under 30 år, og høyest andel ledige er det blant kvinner i alderen 20-24 år. Her er det over 2 027 ledige, som utgjør 18 prosent av arbeidsstyrken i denne gruppen. Til sammen er det 8 522 helt ledige menn og kvinner under 30 år.  

Ledigheten er relativt høy innenfor alle aldersgrupper, men det går klart fram at de unge er overrepresentert i statistikken. Dette har sammenheng med at det er mange unge arbeidstakere i de bransjene som er hardest rammet. I tillegg vil unge arbeidstakere ofte ha mindre ansiennitet enn eldre kolleger, eller de har stillinger av midlertidig karakter, som gjør at de fortere faller ut når bedrifter er i en krevende økonomisk situasjon, sier Wigum.  

– Bruk arbeidsplassen.no 

Samtidig med den voldsomme ledighetsøkningen, har NAV pågang fra bedrifter med behov for arbeidskraft. Spesielt innenfor helse og omsorg, transport og landbruket har det vært etterspørsel, både i form av beredskap og jobber. For øyeblikket er det registrert litt over 2 100 ledige stillinger i Trøndelag på arbeidsplassen.no

– Vår høyeste prioritert hittil har vært å gi inntektssikring til de mange som nå står i en svært krevende og usikker situasjon. Forhåpentlig vil de fleste ha en jobb å gå tilbake til, men ut fra myndighetenes signaler vil det kunne ta lang tid før samfunnet er tilbake til normalen. En del bør derfor orientere seg i arbeidsmarkedet og bli kjent med mulighetene som er, kanskje tenke over om dette tiden for å prøve noe nytt; et annet yrke, eller kanskje studier. Og for all del oppfordrer jeg alle til å registrere kompetansen sin på arbeidsplassen.no, slik at arbeidsgiverne kan finne dere, enten de trenger folk i samfunnskritiske funksjoner eller til andre jobber, sier Wigum.  

Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov oppfordres også til å ta i bruk arbeidsplassen.no. Dersom du som arbeidsgiver forventer langvarige permitteringer, oppfordre gjerne ansatte til å legge inn sin cv på arbeidsplassen.no, slik at de blir tilgjengelige for andre arbeidsgivere, og kan ta en annen jobb i permitteringsperioden.

Fakta

Ledighet i kommunene 

Trondheim har 11 606 av de ledige, som utgjør 10,5 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.  

Ledigheten i de øvrige bykommunene er:  
Stjørdal: 1 405 ledige / 11,5 prosent  
Steinkjer: 1 168 ledige / 9,7 prosent  
Levanger: 921 ledige / 8,7 prosent  
Verdal: 783 ledige / 10,4 prosent  
Namsos: 642 ledige / 8,2 prosent 

Størst ledighet finner vi i Oppdal med 13,6 prosent og Frosta med 12,2 prosent. Lavest ledighet er det i Osen med 4,6 prosent, Leka har 4,7 prosent og Tydal 5,0 prosent helt ledige.

Infografikk arbeidsmarkedet 202003
Infografikk arbeidsmarkedet 202003