Ledigheten økte i november

Ved utgangen av november er det 6 715 helt ledige i Trøndelag. Det er en økning på 273 personer fra oktober i år, og 2 416 flere enn det var for ett år siden. 2,7 prosent av arbeidsstyrken er nå helt uten arbeid.  

I tillegg er 994 personer (0,4 prosent) i et arbeidsrettet tiltak, som gir en bruttoledighet på 3,1 prosent. Det er også et betydelig antall delvis ledige: 5 348 personer, eller 2,2 prosent. Dette er imidlertid 97 færre enn i oktober. 

Sammenheng med smitteverntiltak 

Ledigheten har steget innenfor flere yrkesgrupper den siste måneden. Den største økningen totalt sett finner vi innenfor reiseliv og transport, og industriarbeid. I førstnevnte yrkesgruppe er det 298 flere ledige enn forrige måned. Innen industrien er det 36 flere ledige. Også innenfor butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker har antallet helt ledige gått opp, mens antallet delvis ledige er redusert. 

– De siste smittevernstiltakene har i særlig grad påvirket aktiviteten ved flere hotell, restauranter og kulturaktører. Vi ser samtidig at det er en del virksomheter og ansatte som er rammet av koronapandemien mer indirekte, fordi folk har endret sine reise- og forbruksvaner. Men at det er en klar sammenheng mellom den siste innstrammingen, og ledighetsøkningen den siste måneden, er det ingen tvil om, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

23 prosent av de helt ledige og 39 prosent av de delvis ledige er permittert. 30 prosent, eller 1 078 av de permitterte, er tilknyttet transport og reiseliv. Dette er 219 flere enn det var i oktober.  

Unge særlig utsatt 

Ledigheten har økt i alle aldersgrupper, men den øker mest blant de unge. I aldersgruppene 30 år og under er det totalt 139 flere nye ledige denne måneden. Blant dem mellom 30 og 39 år er det 54 flere ledige, og i aldersgruppene 40 år og opp er det totalt 80 nye ledige.  

– De bransjene som er hardest rammet av koronakrisen, er også de med flest unge ansatte. For mange av bedriftene vil det ta lang tid å komme tilbake igjen, og en del vil ikke greie det. Det er derfor viktig for oss å si at de som nå er uten jobb og usikre på framtiden sin, må se seg om i arbeidsmarkedet etter andre muligheter. Om du ikke har den kompetansen som kreves, bruk tiden til å studere, og lær deg noe nytt. Og vet du ikke hva du skal bli, kan du få hjelp av Karrieresenteret, sier NAV-direktøren. 

– Det er flere tilbud rundt om nå. For eksempel hvis du er ledig og mangler vitnemål eller fagbrev, gir fylkeskommunen støtte til å fullføre videregående. Dersom du trenger hjelp til å komme i arbeid, har også vi i NAV mange tiltak og virkemidler, sier Wigum. 

I november ble det registrert 2 649 ledige stillinger i Trøndelag, det er en nedgang på 2 prosent per virkedag sammenlignet med i fjor. Det ble utlyst flest jobber innenfor helse, pleie og omsorg, med 839 stillinger.  

 

Fakta

Andel helt ledige i kommunene 

Halvparten av kommunene i Trøndelag har en ledighet på 2,0 prosent eller lavere. Aller lavest ledighet finner vi i Høylandet med 0,3 prosent, deretter følger Rindal og Osen med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent helt ledige av arbeidsstyrken.  
Høyest andel helt ledige finner vi fortsatt i Meråker med 4,3 prosent, etterfulgt av Verdal (3,5 prosent) og Stjørdal (3,3 prosent). 

Trondheim 3,0 prosent 
Steinkjer 2,7 prosent 
Stjørdal 3,3 prosent 
Levanger 2,3 prosent 
Verdal 3,5 prosent 
Namsos 2,0 prosent 
Melhus 2,7 prosent 
Orkland 2,3 prosent 
Malvik 2,9 prosent 

Færre langtidsledige siste måned 

Siden oktober har andelen langtidsledige gått ned fra 34 til 30 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på -183 personer. Det kan ha sammenheng med økning i tiltaksnivået (+88) fra oktober, men forteller også at en del langtidsledige har gått ut av ledighetskøen.  

Langtidsledige er definert som personer som har vært ledige i 26 uker eller mer.  

Ledighetsutviklingen i 2020.
Ledigheten har økt noe den siste måneden.