I tillegg er 1644 personer i arbeidsmarkedstiltak. Denne gruppen utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken, og dermed er bruttoledigheten i Trøndelag 2,8 prosent.

- Det lave ledighetsnivået fortsetter, faktisk har er det nå litt lavere enn hva vi har beregnet i våre prognoser for 2018. Samtidig registrerer vi at det er mange ledige stillinger å søke på. Dette er godt nytt for de som leter etter jobb, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag.

Ingeniørledighet på normalnivå

Ledigheten går ned blant både menn og kvinner i så å si alle aldersgrupper. Unntaket er blant kvinner under 19 år, men også her er andelen ledige lav, med 1,1 prosent. 

Ledighetsnedgangen gjør seg også gjeldende i nesten alle yrkesgrupper, bortsett fra i akademiske yrker og serviceyrkene, som har en svak økning. Innenfor helse, pleie og omsorg er nivået uendret.

Størst ledighetsreduksjon er det blant meglere og ingeniører, med henholdsvis -28 prosent og 25 prosent færre ledige. Det var i mars registrert 362 ledige innenfor ingeniør og IKT, som tilsvarer et normalt ledighetsnivå for denne yrkesgruppen.

Kraftig nedgang i Verran

Blant bykommunene har Namsos lavest ledighet, med 1,7 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,2 prosent, Levanger og Trondheim med 2,3 prosent, og Steinkjer og Verdal med 2,6 prosent.

Lierne har størst ledighetsnedgang med -76 prosent, som tilsvarer 19 personer. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten i bygdas bakeri er gjenopptatt. Hemne har også solid nedgang med -56 prosent og Verran med -54 prosent, som tilsvarer 22 personer. Verran har nå et ledighetsnivå på 1,7 prosent.

- Verran har i lang tid hatt et ledighetsnivå på rundt 3 prosent, men ser nå ut til å være i en positiv utvikling. Hovedforklaringen her er at industrien går godt, sier Wigum.

Kommunene med høyest ledighet i mars er Meldal og Frøya, med henholdsvis 3 prosent og 3,3 prosent ledige. Lavest ledighet har Røyrvik – der er det ikke registrert noen ledige i mars.

Har kartlagt 1200 bedrifter

Det er forventet at det gode arbeidsmarkedet i Trøndelag, med høy etterspørsel etter arbeidskraft i flere bransjer, vil fortsette i månedene som kommer.

- Vi har nettopp gjennomført en bedriftsundersøkelse der vi har intervjuet 1200 trønderske bedrifter om deres behov for arbeidskraft og kompetanse. Når analysene våre er klare vil vi ha mer presis kunnskap om dette, sier Wigum.

Funnene fra undersøkelsen offentliggjøres 3. mai.

Kontakt: Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag, tlf: 906 82 152