Ledigheten har økt i Trøndelag

Siden forrige uke har ledigheten økt noe i Trøndelag. Totalt er 12 801 personer registrert som arbeidssøkere i fylket (5,2 prosent). Det er en økning på 126 personer fra uke 45. 

Blant arbeidssøkerne er 6 460 helt ledige (2,6 prosent), 5 379 er delvis ledige, mens 962 er arbeidssøkere på tiltak (0,4 prosent). 

– Økt smittespredning har gjort at flere kommuner har måttet innføre strengere smitteverntiltak igjen. Dette har gjort det vanskelig for en del bedrifter, spesielt innenfor reiseliv og transport, å ha aktivitet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Den siste uken har det blitt 91 flere ledige med yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport, og 40 flere innenfor industrien. I de øvrige yrkesgruppene har ledigheten gått ned, i samme periode.  

Flere nye arbeidssøkere 

Den siste uken er det registrert 585 nye arbeidssøkere i Trøndelag, det er 178 flere enn uken før. 227 av disse, altså i underkant av 40 prosent, oppgir “permittert eller kommer til å bli permittert”, som registreringsårsak. 143 personer, eller 24 prosent, oppgir at de har mistet, eller kommer til å miste jobben.  

Siden slutten av oktober har det vært en økning i nye arbeidssøkere.