Ledigheten fortsetter å synke

Den gradvise gjenåpningen av landet har en positiv effekt på arbeidsmarkedet. Også i Trøndelag.

5,8 prosent av arbeidsstyrken i Trøndelag er helt ledige i uke 21, viser ny statistikk fra NAV. Det er en nedgang på 1 606 personer fra forrige uke. Antall delvis ledige økte med 138 personer og 5,4 prosent er nå delvis ledige i fylket. Antall arbeidssøkere i tiltak holder seg stabilt. Til sammen 11,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere i uke 21, i forrige uke var andelen 12,2 prosent.  

— Det er veldig positivt at flere er tilbake i jobb. Vi ser nå en effekt av at blant andre butikker og frisører har åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av streng smittekontroll. At noen velger å starte opp igjen gradvis, gir utslag på en økning av delvis ledige. Dette håper vi vil endre seg positivt mot sommeren, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum. 

Fokus på inntektssikring 

Hovedandelen av de som er arbeidsledig i Trøndelag er permittert som en følge av koronakrisen. Til tross for at mange nå er helt eller delvis tilbake i jobb, har NAV Trøndelag stort fokus på å hjelpe de som fortsatt er uten arbeid. Førsteprioritet er inntektssikring til de som står utenfor arbeidslivet.  

— Vi jobber nå iherdig langs flere spor for å sørge for at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig, og vil gi beskjed så snart vi og departementet har kommet til en løsning. Vi jobber nå med å analysere hvordan vi skal få dette til gjennom å utvikle et egnet og enkelt regelverk som vil gjøre det mulig å bygge saksbehandlingsløsninger med høy automatiseringsgrad, sier Wigum.  

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn i 20 dager skal være på plass i første halvdel av juni, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 

— Med normal kapasitet og fart på saksbehandling, hadde vi brukt over ett år på å behandle alle søknadene som har kommet inn på denne korte tiden. Vi har tatt store grep for å øke kapasitet og fart på saksbehandlingen, og vi regner nå med å være à jour allerede i slutten av juli. 

— Søk om forskudd 

For de som nå venter på lønnskompensasjon og er i vanskelig økonomisk situasjon, er det inntil videre to muligheter til å søke om penger fra NAV.  

— Permitterte har rett til lønnskompensasjon for de første 20 dagene. De første to dagene dekker arbeidsgiver lønnen, mens NAV dekker dag 3 til 20. De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd. For de som ikke har opptjent rettigheter til dette, er det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp, informerer Wigum.  

Flest ledige menn 

Ledigheten synker for både kvinner og menn og i alle aldersgrupper. Det er nå menn i alderen 20-24 år som har høyest andel ledige med 9,5 prosent. Målt i antall er det fortsatt flest ledige menn i alderen 30-39 år.  

Åpne butikker og frisører 

Samtlige yrkesgrupper opplever nedgang i antall helt ledige. Reiseliv og transport (-300 personer), serviceyrker og annet arbeid (-296 personer) og butikk- og salgsarbeid (-267 personer) er de yrkesgruppene som opplever størst nedgang. Innen butikk og salgsarbeid ser vi også en nedgang i antall delvis ledige med 52 personer, mens reiseliv og transport (+115 personer) og serviceyrker og annet arbeid (+138 personer) er de yrkesgruppene som har størst økning i antall delvis ledige.  

Fakta

Kommuneoversikt (andel helt ledige): 

  • Trondheim: 6,5% 
  • Steinkjer: 5,7% 
  • Stjørdal: 7,5% 
  • Levanger: 5,0% 
  • Verdal: 7,9% 
  • Namsos: 4,6% 
  • Orkland: 4,4% 
  • Melhus: 5,7%