• Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 035. Det gir en bruttoledighet på 2,5 prosent. For landet som helhet ligger bruttoledigheten på 2,8 prosent. 
  • Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Trøndelag på 1,9 prosent, det samme som i august.
  • Ledigheten går ned i alle aldersgrupper. Størst er nedgangen i aldersgruppen 40-49 år.

Ledighet under 2 prosent i Namdalen

I Trøndelag var det ved utgangen av september 561 færre ledige enn på samme tid i fjor.

– Den positive trenden vi har sett i Fosen, med halvert antall ledige det siste året, fortsetter utover høsten. Samlet har namdalskommunene 67 færre ledige mot samme tid i fjor. Det tilsvarer 12 prosent av den totale nedgangen i fylket. Den store aktiviteten ved verftet og ellers i næringslivet i Namdalen, gjør at kommunene her, med unntak av Indre Fosen, har en ledighet på under to prosent, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Nær dobling i antall nye stillinger

Antallet nye stillinger øker fortsatt og har hittil i år økt med 45 prosent i Trøndelag.

– Sammenligner vi med samme måned i fjor, er økningen på 38 prosent. Noe av årsaken skyldes at NAV har bedre system for å fange opp stillinger, men et godt arbeidsmarked står også for en god del av økningen, sier Wigum.

Flere jobber i ingeniør- og ikt-fag

Stillingstilgangen har vært spesielt stor for ingeniør- og ikt-fag hvor ledigheten har gått betydelig ned.

– Det er høy etterspørsel etter bygningsingeniører, arbeidskraft innen petroleumsfag samt systemanalytikere i IT-bransjen. Innenfor industri er det spesielt bilmekanikere, automatikere og elektromontører næringslivet etterspør. Det er god vekst i norsk økonomi og vi opplever en tiltagende mangel på arbeidskraft i en del yrker, sier Wigum. 

Mange kommuner med lite eller ingen ledighet

12 kommuner i fylket har en ledighet på 1 prosent eller lavere ved utgangen av september, og av disse har fem kommuner lengst nord svært lav ledighet: Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Overhalla og Leka. Mange kommuner har så lav ledighet at det ikke kan oppgis tall. 

Høyest ledighet finner vi på Frøya med 2,9 prosent, fulgt av Vikna og Levanger med 2,2 prosent. Blant de største kommunene har Namsos den laveste ledigheten med 1,3 prosent. Deretter følger Stjørdal med 1,7 prosent og Melhus med 1,8 prosent. Arbeidsledigheten i Trondheim er på 2,0 prosent. Det tilsvarer 2 120 personer, og er en nedgang på 147 personer fra i fjor. 

Ledighet i fylkets fire største kommuner

  • Trondheim: 2%, nedgang 6%
  • Steinkjer: 2,2%, nedgang 14%
  • Stjørdal: 1,7%, nedgang 5%
  • Levanger: 2,2%, økning på 3%

Utvikling i arbeidsledighet i Trøndelag pr september 2018