Kun Sogn og Fjordane og Troms har lavere ledighet enn Trøndelag, med henholdsvis 1,4 prosent og 1,5 prosent. For hele landet er ledigheten på 2,2 prosent. 

Ledigheten i Trøndelag har vært gjennomgående lav de seneste årene. Likevel peker 2019 seg ut: Årsgjennomsnittet for 2019 er på 1,9 prosent helt ledige. Vi må tilbake til 1980 for å finne en lavere ledighet i fylket. 

–    I 1980 hadde Sør-Trøndelag en ledighet på 1,3 prosent ledighet, mens Nord-Trøndelag hadde 2,3 prosent, og samlet sett er nok dette noe lavere enn i dag. Men situasjonen nå er uansett at vi har arbeidsmarked med klart behov for arbeidskraft, og med gode jobbmuligheter for de fleste, sier fylkesdirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum. 

Lavere ledighet blant de unge

Ledigheten har gått ned i alle aldersgrupper under 40 år. I befolkningen under 30 år er det nå 1437 helt ledige, som utgjør en knapp tredjedel av alle ledige. Likevel er antallet 106 færre enn på samme tid i fjor. 

–    Dette er veldig gledelig og forhåpentlig en utvikling som fortsetter. Gjennom vårt markedsarbeid får vi stadig mer kunnskap om hva arbeidsgiverne trenger, og med det finner vi ofte også gode løsninger: Hittil i år har vi faktisk formidlet over 1000 ungdommer til arbeid.  Men vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å avklare og kvalifisere flere av våre unge arbeidssøkere, og arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, eller med nedsatt funksjonsevne. Dette satser vi videre på i 2020, sier Wigum. 

Blant personer over 40 år har ledigheten økt marginalt, men mest i aldersgruppen 60 år og opp. Der er det 34 flere ledige enn på samme tid i fjor.

Flere ledige innenfor bygg og anlegg

Bygg og anlegg er den bransjen med flest ledige, med 579 personer. Detter er 46 flere enn på samme tid i fjor, som gir en ledighetsøkning på ni prosent.  Andre store bransjer, som industri, butikk og salg, reiseliv og transport, kontorarbeid og helse, pleie og omsorg har alle nedgang i ledigheten. 

Over 37 000 registrerte stillinger i 2019

Det ble i desember registrert 2 057 ledige stillinger. I løpet av hele 2019 er det lyst ut 37 411 stillinger, som er 2008 flere enn i fjor.  Kontorarbeid har hatt størst økning når det gjelder utlyste stillinger, med 26 prosent. Reiseliv og transport har en økning på 24 prosent, mens ingeniør og IKT-fag, og helse, pleie og omsorg har henholdsvis 11 prosent og 9 prosent flere stillinger.  Av de største yrkesgruppene som opplever nedgang i antall stillingsutlysninger finner vi bygg og anlegg -6 prosent og industriarbeid -5 prosent.