Koronaledigheten mer enn halvert

58 prosent færre er nå helt arbeidsledig i Trøndelag siden den historisk høye ledigheten i mars.

I månedsskiftet mars/april var arbeidsledigheten på et historisk toppunkt i Norge. 24. mars var 23 741 personer registrert som helt arbeidsledig i Trøndelag. Dette som en direkte årsak av koronapandemien og nedstengingen av landet for å begrense smitteutbruddet. Nå er andelen helt ledige redusert med 58 prosent, ned til 9 922 personer.  

4 prosent helt arbeidsledig

-Situasjonen i arbeidsmarkedet for siste del av mars og starten på april var svært dramatisk. De siste ukene har vi sett en positiv utvikling. Vi har 13 000 færre arbeidssøkere nå enn for drøye to måneder siden. Og andelen helt ledige er mer enn halvert. Det betyr at mange er tilbake i jobb før sommeren, helt eller delvis, noe som er svært positivt, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.  

I uke 26 er det registrert 9 922 helt ledige i Trøndelag. Dette er en nedgang på 604 personer sammenlignet med forrige uke. Antallet delvis ledige er 10 709. Dette er 545 færre enn forrige uke. I tillegg er det registrert 739 arbeidssøkere på tiltak (ned med 140). Andel helt ledige av arbeidsstyrken er på 4,0 prosent, mens andelen delvis ledige er 4,3 prosent.  

Effekt av gradvis gjenåpning 

Antallet helt ledige synker i alle aldersgrupper. I antall er reduksjonen størst i aldersgruppen 30-39 år, hvor det er 166 færre enn forrige uke. Det er i denne aldersgruppen vi finner flest helt ledige med 1 762 personer. Når det gjelder delvis ledige, er det en reduksjon i alle aldersgrupper bortsett fra de under 20 år. Her har antallet økt med 11 personer. For unge under 30 år er antall helt og delvis ledige redusert med 325 personer siden forrige uke.  
- Vi ser at antall delvis ledige synker i et saktere tempo enn blant helt ledige. Dette skyldes at flere næringer har startet opp sin aktivitet gradvis i tråd med Regjeringens retningslinjer.  

Halvparten er permittert 

Det er fortsatt flest helt ledige med yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport (1 823) og flest delvis ledige med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid (1 841). Blant nye arbeidssøkere den siste uka oppgir halvparten at årsaken er permittering, har mistet eller kommer til å miste jobben.  

Fakta

Kommuneoversikt: 

  • Trondheim 4,4 prosent 
  • Steinkjer 3,9 prosent 
  • Stjørdal 5,6 prosent 
  • Levanger 3,5 prosent 
  • Verdal 5,3 prosent 
  • Namsos 2,8 prosent 
  • Orkland 3,3 prosent 
  • Melhus 4,1 prosent