Strand har lang fartstid i etaten og har erfaring fra blant annet rollen som veileder, leder for NAV Levanger og HR-rådgiver på fylket.

- Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å bidra til å utvikle NAV Trøndelag videre. NAV er viktig for mange brukere, næringsliv, kommuner og andre samarbeidspartnere og er derfor en sentral aktør når det gjelder samfunnsutvikling i fylket, sier Strand.

Samfunnsavdelingen oppsto som ny avdeling da NAV Trøndelag ble etablert. Avdelingen skal blant annet ivareta og styrke fylkesnivåets rolle som samhandler og samfunnsaktør. Å bidra til utvikling av partnerskapet med kommunene er en høyt prioritert oppgave.

- NAV må som mange andre belage seg på å gjøre mer for mindre i tiden framover. Derfor er det vesentlig at stat og kommune jobber godt sammen for å inkludere flere. I dette ligger det å sørge for gode fagmiljø i kommunene, eller å stimulere til bedre samarbeid mellom kommunene, sier Strand. 

Han påpekersamtidig betydningen av å vedlikeholde og videreutvikle gode samarbeid med eksterne partner i helsesektoren, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Samfunnsavdelingen huser også fagområdene statistikk og analyse, og kommunikasjon.

- Partnerskap med kommunene, kommunesammenslåinger og arbeidsmarkedsanalyser er viktige områder for NAV Trøndelag, i tillegg til kommunikasjon og samhandling med omverdenen. Ved å ha en egen avdeling i NAV Trøndelag med dette ansvaret, får vi mer fokus på disse viktige oppgavene, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Strand er én av tre avdelingsdirektører i fylkesledelsen. Bernt Asle Arntsen leder administrasjonsavdelingene, og ved nyttår startet May Beate Haugan som avdelingsdirektør for tjenesteavdelingen.