Fortsatt synkende ledighet

Antall arbeidssøkere fortsetter å gå ned. Den siste uken har antall helt og delvis ledige gått ned med 1 363 personer.

Det er 743 færre helt ledige og 612 færre delvis ledige sammenlignet med forrige uke. Som andel av arbeidsstyrken er det 4,2 prosent helt ledige og 4,5 prosent delvis ledige. 

Færre nye permitterte 

26 prosent av nye arbeidssøkere siste uke oppgir permittering som årsak. Andelen er synkende. Samtidig er det er en økende andel, 24 prosent, som oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben som årsak. 

-Trenden vi har sett de siste ukene fortsetter. Flere vender tilbake til jobb og en tilnærmet normal hverdag. Samtidig skal vi i NAV fortsette å jobbe for at så mange som mulig kommer tilbake i jobb, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.  

Positiv nedgang  

Den høyeste ledigheten målt i prosent finner vi blant menn i aldergruppen 20-29 år. Blant menn i aldersgruppen 20-24 år er ledigheten nå 7,1 prosent, og i aldergruppen 25-29 år er ledigheten 6,3 prosent. Målt i antall er ledigheten høyest i aldersgruppen 30-39 år både for kvinner og menn. 

-Det er imidlertid også i denne aldergruppen ledigheten synker mest, med en nedgang på 192 personer. I den siste uken har det blitt 315 færre helt ledige kvinner og 428 færre helt ledige menn. Når den største gruppen ledige målt i antall personer reduseres, gir det følgelig positive utslag på den totale prosentandelen for fylket. Det er vi svært glad for, sier Wigum.  

Effekt av gjenåpning 

Det er innenfor reiseliv og transport reduksjonen i antallet helt ledige er størst. Denne uken er det 170 færre helt ledige sammenlignet med forrige uke. Ser vi på delvis ledige finner vi den største reduksjonen innenfor butikk- og salgsarbeid, her er det 128 færre sammenlignet med forrige uke.  

-Den positive utviklingen innen enkelte næringer skyldes effekten av en gradvis gjenåpning av blant annet hoteller, restauranter og butikker. Denne trenden håper vi styrkes ytterligere når ferieavviklingen starter og de fleste av oss skal feriere i eget land, sier Wigum. 

Fakta

Kommuneoversikt: 

  • Trondheim 4,6 prosent 
  • Steinkjer 4,1 prosent 
  • Stjørdal 6,0 prosent
  • Verdal 5,6 prosent 
  • Levanger 3,8 prosent 
  • Namsos 3,1 prosent 
  • Orkland 3,4 prosent 
  • Melhus 4,3 prosent