Flere trøndere i jobb i november

Ved utgangen av november var det 4277 helt arbeidsledige trøndere. Dette er 207 færre enn på samme tid i fjor. Ledighetsnivået i fylket er nå på 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Tilsvarende for landet er 2,1 prosent. Det er bare Troms og Sogn og Fjordane blant fylkene i landet som har lavere ledighet enn Trøndelag med hhv. 1,5 og 1,3 prosent.

Bruttoledigheten synker – 644 flere i jobb

I tillegg til færre ledige, har også antall tiltaksdeltakere gått betydelig ned i Trøndelag. Totalt er det nå 988 personer i tiltak. Dette er 437 færre enn på samme tid i fjor og gir en nedgang på 31 prosent.

 – Når bruttoledigheten går ned, betyr dette at flere faktisk er i jobb. Dette skyldes i hovedsak at vi har et godt arbeidsmarked, og stort behov for arbeidskraft i flere bransjer, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag. 

Over 35.000 stillinger

Hittil i år er det utlyst over 35000 stillinger i Trøndelag. Det er 2000 flere stillinger enn på samme tid i fjor.

– For mange av dem som sliter med å få innpass i arbeidslivet, er dette et gunstig utgangspunkt. Hittil i år har vi formidlet 2232 personer ut i jobb, samtidig greier flere seg uten bistand fra NAV, sier Wigum. 

Høyest og lavest ledighet

38 av fylkets 48 kommuner har under 2 prosent ledighet. Kommunen med lavest ledighet er Lierne med 0,6 prosent. Snillfjord og Holtålen har begge 0,7 prosent.

Høyest ledighet er det i Roan med 4,9 prosent, Verran med 3,2 prosent og Fosnes med 3,1 prosent.

Blant bykommunene har Stjørdal og Namsos lavest ledighet med 1,7 prosent, deretter følger Trondheim med 1,8 prosent.

 

Kommuneoversikt:

Trondheim: 1,8 prosent

Stjørdal: 1,7 prosent

Steinkjer: 2,1 prosent

Levanger: 2,2 prosent

Melhus: 1,6 prosent

Verdal: 2,2 prosent

Malvik: 1,9 prosent

Namsos: 1,7 prosent

Orkdal: 1,5 prosent