Flere i jobb i desember

I løpet av desember er antallet helt ledige redusert med 143 personer. Det er nå 6 572 helt ledige i fylket, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Siden november har også antallet delvis ledige gått ned noe, med 39 personer. Det er nå 5 309 delvis ledige, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken, og 999 personer, eller 0,4 prosent, i tiltak. Dette gir en bruttoledighet på 3 prosent.

Sammenlignet med samme periode i fjor, da det var et rekordlavt ledighetsnivå på 1,8 prosent og 2 181 helt ledige trøndere, har imidlertid ledigheten økt med 49 prosent. 

– Det har vært et helt spesielt år, der koronapandemien har påvirket oss alle. Under nedstengingen i vår var det over 30.000 registrerte arbeidssøkere i Trøndelag, så sett i forhold til dette er situasjonen nå langt bedre. Men situasjonen er fremdeles alvorlig, og det er mange som opplever stor usikkerhet. Det vil derfor være behov for betydelig innsats gjennom hele 2021, for å få ledige og permitterte tilbake i jobb, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

22 prosent av de helt ledige er permitterte, mens 39 prosent av de delvis ledige er permittert. Til sammen er nå 3 554 personer permittert, som er 47 færre sammenlignet med november. 

Nær en tredjedel er langtidsledige 

Av de helt ledige har 51 prosent, altså over halvparten vært arbeidssøkere i et halvt år, eller mer. Disse er definert som langtidsarbeidssøkere. Det vil si, de kan ha vært i arbeid helt, eller delvis, mens de har søkt jobb. Når det gjelder langtidsledige, som er personer som har stått helt uten arbeid i minst seks måneder, så er andelen 29 prosent.  

– Dette er et høyt nivå og gir grunn til bekymring. Det er svært viktig at alle som nå står uten arbeid og er usikre på om de har en jobb å komme tilbake til, vurderer alternativene. Kontakt aktuelle arbeidsgivere, bruk arbeidsplassen.no og nettverket ditt. Dersom du ikke kan krysse av for kvalifikasjonskravene, bruk tiden framover til å bygge på, eller formalisere kompetansen din. Da vil du stille sterkere i neste runde, sier Wigum. 

Størst ledighetsøkning innen reiseliv og transport  

Ser vi på hvilke yrkesgrupper de ledige tilhører, er det flest innenfor reiseliv og transport, med 1 075 personer. Dette er 675 flere enn på samme tid i fjor, som tilsvarer en eksplosiv økning på 169 prosent. Deretter følger bygg og anlegg, med 720 helt ledige (24 prosent økning), mens innenfor butikk- og salgsarbeid er det 703 ledige (43 prosent økning), og serviceyrkene har også 703 ledige (57 prosent økning). 

Sammenlignet med november er det nedgang blant helt ledige i nesten alle yrkesgrupper. Bare bygg og anlegg skiller seg ut; her er det 75 flere helt ledige.  

Over 24.000 utlyste stillinger 

I desember ble det registrert 2 060 ledige stillinger, og i løpet av hele året er det registrert 33 256 stillinger. Dette er en nedgang på 4 242 stillinger sammenlignet med 2019.  

Reiseliv og transport har hatt den største reduksjonen med 49 prosent færre stillinger, det var 30 prosent færre stillinger innenfor kontorarbeid, og innen bygg og anlegg 23 prosent færre stillinger. 

Flest stillinger er registrert innen yrkesgruppen helse, pleie og omsorg, med 7 615 stillinger, som er 4 prosent mer enn i fjoråret.  
Per nå er det over 24 000 utlyste stillinger på arbeidsplassen.no. 2 870 av dem er i Trøndelag. 

– Det er viktig å få sagt at det finnes en god del jobber der ute. Hvis du trenger hjelp til å skaffe deg jobb, eller ikke vet hva du kan gjøre, er det både råd å få bl.a. hos Karrieresenteret, og vi i NAV har også virkemidler vi kan bruke. Så det er muligheter, sier Wigum.  

Fakta

Årsgjennomsnittet for helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, havnet på 4,1 prosent i Trøndelag 2020. Til sammenligning var dette på 1,9 prosent i 2019. Sist vi hadde et årsgjennomsnitt på 4,1 prosent var i 2003, i tiden etter IT-boblen.  


Ledighet i kommunene 

Kommunene med lavest andel helt ledige av arbeidsstyrken er Høylandet (0,6 prosent), Osen og Tydal (begge 0,9 prosent). Nevnte kommuner, samt Selbu og Røyrvik har alle en lavere andel helt ledige, sammenlignet med desember i fjor.  
Øverst på ledighetstabellen finner vi Meråker med 4,4 prosent, etterfulgt av Verdal og Stjørdal med 3,4 prosent.  


Trondheim: 2,8 prosent 
Steinkjer: 2,6 prosent 
Stjørdal: 3,4 prosent 
Levanger: 2,4 prosent 
Verdal:3,4 prosent 
Namsos: 2,1 prosent 
Melhus: 2,5 prosent 
Orkland: 2,1 prosent 
Malvik: 3,1 prosent 

Koronapandemien har satt sitt preg på arbeidsmarkedet i 2020.
Årsgjennomsnittet for helt ledige i arbeidsstyrken havnet på 4.1 prosent i Trøndelag i 2020.