Flere delvis tilbake i jobb

Flere delvis tilbake i jobb Ved utgangen av februar er det 14 601 arbeidssøkere i Trøndelag.  Av disse er 7 762 personer (3,1 prosent av arbeidsstyrken) helt ledige, og det er 1 006 færre enn i slutten av januar i år. Samtidig har tallet på delvis ledige økt med 922 personer.  

– Utviklingen siste måneden viser at flere nå går fra helt til delvis ledig. Det ser jeg som et positivt tegn om at flere arbeidsgivere nå tar ansatte tilbake i jobb, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.  

Fortsatt mange permitterte 

Av de 14 601 som er registrert som ledige i Trøndelag er over 4 900 helt eller delvis permittert fra jobben. 2 132 av de permitterte er registrert som helt ledige, mens 2 785 er registrert som delvis ledige.  

– Det er flest permitterte innenfor reiseliv og transport, serviceyrker, butikk- og salgsarbeid, samt bygg og anlegg. Disse yrkesgruppene utgjør nesten 70 prosent av alle permitterte. I stor grad er dette permitteringer som skyldes omsetningssvikt på grunn av koronapandemien, sier Wigum. 

Bedring i reiseliv og transport 

Februartallene viser at det fortsatt er flest helt ledige fra reiseliv og transport (1 435 personer), men bransjen har nå 412 færre ledige enn forrige måned.  Bygg og anlegg har nest flest helt ledige (936 personer), noe som er en økning på 14 personer fra januar. I tillegg er det 856 helt ledige innenfor butikk- og salgsarbeid, og 837 innenfor serviceyrker og annet arbeid. Med unntak av bygg og anlegg samt primærnæringene går tallet på helt ledige i alle yrkesgrupper ned.  

Reiseliv og transport har også flest delvis ledige med 1 364 personer, en økning på 359 personer fra januar. Deretter følger serviceyrker (828) og butikk- og salgsarbeid (709). Med unntak av barne- og ungdomsarbeid, hvor antallet er stabilt, er det økning i delvis ledige innenfor alle yrkesgruppene den siste måneden. 

Høyest ledighet i Stjørdal og Meråker 

Meråker og Stjørdal merker godt at reiseliv og transport er hardt rammet av pandemien, og de to kommunene har fortsatt den høyeste andelen helt ledige med henholdsvis 5,3 prosent og 4,1 prosent. Deretter følger Malvik (3,6%), Verdal (3,5%) og Trondheim (3,4%).  

Den laveste ledigheten finner vi i Tydal (0,9%), Høylandet (1,2%), Osen og Lierne (1,3%). 

Mange unge helt ledige 

Av de nå helt ledige er det menn mellom 20-24 år som er hardest rammet. Det utgjør 5,6 prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen. Til sammenlikning er andelen kvinner (20-24 år) som er helt ledige 3,5 prosent.  

Venter nedgang 

Selv om tallet på arbeidssøkere har gått kraftig ned siden toppen i 2020, er det fortsatt over 6 000 flere arbeidssøkere nå enn på samme tid i fjor før koronapandemien slo inn. 

– Neste måned er det ett år siden tallet på arbeidssøkere nådde et historisk høyt nivå i Trøndelag. Vi har tro på at vi i månedene som kommer vil oppleve en jevn nedgang i ledigheten etter hvert som samfunnet åpner opp igjen, sier Wigum.  

Over 4 000 ledige jobber  

Til tross for fortsatt høye ledighetstall; det finnes jobber.  

I februar er det lyst ut over 4 000 jobber i Trøndelag. Av de totalt 4 019 utlyste stillingene er 1 186-innen helse, pleie og omsorg, 397 innen bygg og anlegg, og 259 jobber innen butikk og salg.  

Infografikk over arbeidsmarkedet i Trøndelag i februar 2021
Infografikk over arbeidsmarkedet i Trøndelag i februar 2021