Ledigheten i Trøndelag holder seg fortsatt lavt og var ved utgangen av februar på 2,1 prosent, en nedgang på 12 prosent sett mot samme tid i fjor. Ledigheten synker over hele landet og landssnittet for helt ledige var i februar på 2,5 prosent. 

Godt arbeidsmarked på Fosen

Fosen opplever nå en rekordlav ledighet og flere kommuner har hatt en halvering i ledigheten siste året. Dette gjelder Ørland, Åfjord og den nye kommunen Indre Fosen. Den nye kommunen har en nedgang på 103 personer og har nå en ledighet på 1,7 prosent. – Dette har blant annet sammenheng med økt aktivitet på verftet i Rissa, og at flere som har vært tilknyttet verftet nå har funnet seg andre jobber, sier Bernt Asle Arntsen, avdelingsdirektør ved NAV Trøndelag.

Sommerjobbene utlyst

Det er i februar stor økning i antall registrert stillinger i Trøndelag. I alt ble det registrert 3 873 stillinger, og mange av disse er ferievikariat. Hittil i år er det registrert 1 546 ferievikariater, det er 50 prosent flere enn i samme periode i fjor. 

– Økningen handler både om et bedre arbeidsmarked og at NAV nå fanger opp flere stillinger. At flere feriejobber registreres i jobbdatabasene gir spesielt ungdom og studenter som ønsker seg jobberfaring, økt mulighet til å finne seg sommerjobb, sier Arntsen.

Under en prosent ledighet i syv kommuner

Syv av Trøndelags 47 kommuner har en ledighet under en prosent. Dette gjelder kommunene Fosnes, Hemne, Åfjord, Osen, Røyrvik, Lierne, Flatanger. Lavest ledighet finner vi i Fosnes kommune (0,3 prosent) og høyest ledighet har Meldal (3 prosent). Blant de største kommunene i fylket har Namsos lavest ledighet, med 1,7 prosent. Deretter følger Orkdal og Melhus med 1,9 prosent, Trondheim og Malvik med 2,3 prosent, Levanger 2,4 prosent, Steinkjer 2,5 prosent, mens Verdal har 2,6 prosent helt ledige.

NAV sjekker rekrutteringsbehovet

Arbeidsmarkedet i Trøndelag er svært godt. Hvor godt og hva som etterspørres av arbeidskraft er tema når NAV i disse dager kontakter 1.400 trønderske virksomheter, for å kartlegge arbeidskraftsbehovet det kommende året.

– Dette er en viktig kartlegging og gir oss oversikt over hva bedriftene etterspør og i hvilken grad bedriftene har problem med å få tak i av ønsket kompetanse, sier Arntsen.

 

  • Den sesongjusterte ledigheten i fylket har holdt seg stabilt på 2 prosent de siste fire månedene.
  • Bruttoledigheten som inkluderer arbeidssøkere på tiltak er på 2,8 prosent i Trøndelag, mens landssnittet er på 3,2 prosent.