Færre helt ledige og flere delvis ledige siste uke

Tirsdag 2. februar er det registrert 14 588 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV i Trøndelag. Det er 105 flere enn sist uke. 

3,5 prosent av arbeidsstyrken, tilsvarende 8 599 personer er helt uten arbeid i Trøndelag. Det er 169 færre enn forrige uke. Samtidig er 5 066 personer (2 prosent) delvis ledige, en økning på 237 fra forrige uke. 923 personer (0,4 prosent) er i et arbeidsrettet tiltak.  

– Antall arbeidssøkere har gått litt opp denne uka, men vi forventer at det vil bevege seg nedover så lenge smitten holder seg lav og det ikke skjer innstramninger i smitteverntiltakene. I NAV jobber vi nå aktivt med å sette inn tiltak som kan være med å avhjelpe situasjonen. Det gjelder særlig tiltak rettet mot unge ledige under 30 år, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag. 

Hver tredje arbeidssøker er under 30 år  

34 prosent av de helt ledige og 27 prosent av de delvis ledige er under 30 år. Siden uke 4 har antall helt ledige ungdom gått ned med 103 personer, mens antall delvis ledige har økt med 119 personer.  Det er fortsatt slik at det er flere menn enn kvinner som er helt ledige, det gjelder også i ungdomsgruppen. Menn i alderen 20-24 år har den høyeste andelen helt ledige med 6,1 prosent. Kvinner i samme aldersgruppe har den høyeste andelen delvis ledige med 3,2 prosent.  

Nedgang i alle yrker 

Antallet helt ledige går ned i alle yrkesgrupper bortsett fra helse, pleie og omsorg, hvor det er en liten økning på 6 personer. Reiseliv og transport har den største nedgangen med 35 færre helt ledige sammenlignet med forrige uke. Når det gjelder de delvis ledige øker antallet i alle yrkesgrupper, antallet øker mest i yrkesgruppene reiseliv og transport (48 flere) og bygg og anlegg (46 flere). 

Antall permitterte går ned 

29 prosent av de helt ledige er permittert, mens 44 prosent av de delvis ledige er permittert. Totalt er det nå 4 749 permitterte i Trøndelag. Det er 176 færre enn i forrige uke.