Færre helt ledige i Trøndelag siste uke

I uke 7 er det registrert 14 586 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette er 11 flere enn i forrige uke.

Blant arbeidssøkerne er 8004 helt ledige, 5 625 er delvis ledige, mens 957 er i et arbeidsrettet tiltak.  

– Selv om det totale antallet arbeidssøkere har økt i løpet av den siste uken, er antallet helt ledige redusert med nesten 300 personer, mens antallet delvis ledige har økt tilsvarende mye. Dette tyder på at flere har kommet delvis tilbake i jobb, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Trøndelag. 

Totalt er 5,9 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere i tiltak, er 3,6 prosent. 

Antallet helt ledige har gått ned blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper. Samtidig har antallet delvis ledige økt i alle aldersgrupper, blant begge kjønn. Aldersgruppen 30-39 år har størst økning; der er det nå 116 flere delvis ledige enn i forrige uke.  

Reiseliv og transport er den yrkesgruppen med klart størst ledighet, med 1536 helt ledige og 1287 delvis ledige. Her har det vært en bevegelse fra 157 færre helt ledige, til 137 flere delvis ledige den siste uken. Deretter følger bygg og anlegg, med 932 helt ledige, butikk og salgsarbeid med 871 helt ledige, og serviceyrkene med 867 helt ledige. Innenfor de to sistnevnte kategoriene er det i tillegg henholdsvis 700 og 821 delvis ledige. 

4 852 arbeidssøkere er permitterte, det er 13 flere enn forrige uke. 37 prosent av de permitterte finner vi i yrkesgruppen reiseliv og transport.