Færre delvis ledige

Det er nå 13 871 arbeidssøkere i Trøndelag, og de siste tre ukene har tallet på arbeidssøkere gått ned med 381 personer. Det er antall delvis ledige som synker.  

–  Reiseliv og transport er fortsatt utsatte bransjer. Der øker tallet på helt ledige like mye som nedgangen i delvis ledige. Men ser man på øvrige yrkesgrupper er tendensen positiv, og totalt har tallet på arbeidssøkere gått ned, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i NAV Trøndelag.  

Helt ledige øker i denne perioden med 27 personer, og 7 349 personer (3,0 prosent) er nå registrert som helt ledige i Trøndelag.  5 362 personer (2,2 prosent) er nå registrert som delvis ledig, og det er en nedgang på 462 personer siden uke 12.  

Arbeidssøkere i tiltak er nå 1 160 personer (0,5 prosent). Det er en økning på 54 personer siden før påsken. 

Flere kvinner og færre menn helt ledige 

Antall helt ledige øker i aldersgruppene under 30 år (+53) og for de eldste over 60 år (+5). Det er en nedgang i antall helt ledige menn (-106) Blant kvinner er det en økning i antall helt ledige (+133).  

Antall delvis ledige synker i alle aldersgrupper både for kvinner og menn.  

Bedring i bygg, anlegg og industri 

Antallet helt ledige øker innenfor reiseliv og transport med 207 personer, og her er det nå 1 473 helt ledige. Bygg/anlegg og industriarbeid er to yrkesgruppene som opplever størst nedgang i tallet på helt ledige (-87 og –50). Antallet delvis ledige faller mest innenfor yrkesgruppen reiseliv og transport (-205), serviceyrker og annet arbeid (-49), bygg og anlegg (-41), butikk- og salgsarbeid (-41) 

De tre siste ukene har 402 registrert seg som arbeidssøkere i Trøndelag. Av disse oppgir 39 prosent at de er eller kommer til å bli permittert. 22% oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben.   

Færre permitterte 

Antallet permitterte er til sammen 4 812 personer (2 167 helt ledige, 2643 delvis ledige), det er 53 færre enn i uke 12.