I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger har alle NAV-kontor i Trøndelag iverksatt tiltak for å begrense smitte. Blant annet er det innført hjemmekontor for mange ansatte, og flere steder er det etablert ordninger med vakttelefon i stedet for drop in-besøk.

Logg inn på Ditt NAV

Disse tiltakene betyr at flere brukere i en periode vil bli fulgt opp gjennom NAVs digitale løsninger.   

– Alle våre veiledere rundt om i fylket har mobile kontorløsninger som gjør at vi kan følge opp brukerne våre digitalt. I en situasjon som denne er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, benytter seg av de digitale tjenestene. På Ditt NAV på nav.no kan du sende beskjeder og få svar. For de fleste vil dette være en effektiv og god måte å ha dialog med oss på, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum. 

Samleside på nav.no i forbindelse med Korona-virus

Utbetalinger som normalt

Wigum understreker at situasjonen ikke påvirker utbetalinger av stønader og ytelser fra NAV. 

 – Det er viktig å forsikre alle om at de som mottar penger fra NAV vil få dem utbetalt som normalt, uavhengig av tiltak som iverksettes i forbindelse med den situasjonen vi er i nå, sier hun.

Forventer flere permitteringer

Flere bedrifter i Trøndelag har varslet permitteringer på grunn av koronaviruset. For å møte pågangen fra arbeidsgivere og permitterte, er nettverket av markedsrådgivere satt i beredskap.

– Vi vil prioritere ressursene våre der behovet er størst, og våre ansatte er derfor innstilt på å gjøre en innsats på tvers av kontortilhørighet og rolle.

– For at NAV skal kunne gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor vil jeg gjerne minne om at det skal sendes inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes, sier Wigum.  

  Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på nav.no. Ansatte som blir permittert må registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Deretter kan de søke om dagpenger. Det er viktig at alle også registrerer CV i den forbindelse.