Det legemeldte sykefraværet var 5,4 prosent i 3. kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,8 prosent. Det legemeldte sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn. Sykefraværet gikk noe mer ned for menn enn for kvinner. 

Godt samarbeid med legene og arbeidsgiverne

Gradering av sykmeldinger har lenge vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet i Norge. Etter endringene i sykmeldingsreglene 1. juli 2004, som blant annet førte til økt fokus på bruk av graderte sykmeldinger, falt sykefraværet kraftig. IA-avtalen fra 2010, som ble videreført i 2014, vektlegger mer bruk av gradering på sykmeldinger.

- Når kontakten med arbeidsplassen opprettholdes, minsker sannsynligheten for at sykmeldte faller ut av arbeidslivet på lengere sikt. Den høye andelen graderte sykmeldinger i Trøndelag handler om et godt samarbeid mellom legene, arbeidsgiverne og NAV hvor arbeidsevne og aktivitet vektlegges i størst mulig grad, sier Eli Drevvatn Engdal, fungerende tjenestedirektør ved NAV Trøndelag. 

Landets femte laveste sykefravær

Oslo er fylket med det laveste sykefraværet på 4,5 prosent, fulgt av Rogaland med 4,7 prosent og Sogn og Fjordane 4,9 prosent. Trøndelag har landets femte laveste sykefravær med 5,4 prosent. Nordland har landets høyeste sykefravær med 6,1 prosent, deretter følger Østfold, Oppland og Troms med 6 prosent.  

Lavere sykefravær hos eldre

Endringene i sykefraværet fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 viser størst nedgang for de øvre aldersgruppene over 45 år. Det går mest ned for kvinner over 55 år. Det samme mønstret gjelder også for menn. Nedgangen i sykefraværet hos menn 65-69 år på hele 5,1 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor.   

Fortsatt høyt hos kvinner

Sykefraværet er fortsatt høyere blant kvinner enn menn. Kvinner har et sykefravær på 7,2 prosent, mens menn har 4 prosent.

- Kvinner har betydelig høyere fravær enn menn, også i Trøndelag. Graviditet forklarer om lag 40 prosent av forskjellen i aldergruppen 20-39 år. Studier viser at sykefraværet øker for både menn og kvinner i småbarnsperioden. Det øker med cirka 20 prosent for menn og 50 prosent for kvinner, forteller Engdal.  

Sykefraværet betydelig ned i Steinkjer

Sykefraværet er høyest i Roan med 8,5 prosent, fulgt av Frosta og Namdalseid, begge med 7,5 prosent. Lavest sykefraværet er det i Snillfjord og Snåsa, begge med 3,9 prosent, deretter følger Røros og Holtålen med 4,2 prosent. I Trondheim er sykefraværet 5 prosent, en marginal økning på 0,6 prosent, mens Steinkjer har et sykefravær på 5,8 prosent og her har sykefraværet gått ned med hele 8,3 prosent.

 

Under relatert informasjon:

  • Tabeller som viser utvikling i sykefraværet i kommuner, næringer og alder.
  • Infografikk som viser fordelingen av sykefravær i Trøndelag.