Bedring for reiseliv og transport

I uke 10 er det registrert 14 471 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette er 111 færre enn i forrige uke.   

Blant arbeidssøkerne er 7 563 helt ledige, og det er en nedgang på 166 personer fra forrige uke.  5 831 er delvis ledige, og det er en 46 flere enn uka før. 

Tallene på helt ledige peker i riktig retning. Flere er registrert som delvis ledige og færre som permitterte. Det kan bety at arbeidsgivere i økende grad tar ledige delvis tilbake i jobb, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Trøndelag.    

Av alle helt og delvis ledige er 4 934 permitterte. Det er en nedgang på 64 personer sammenlignet med forrige uke.   

Totalt er 5,7 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere i tiltak, er 3,4 prosent.    

Flest ledige unge menn   

Det er høyest andel helt ledige blant menn i aldersgruppen 20-24 år (5,5 prosent), og høyest andel delvis ledige blant kvinner i samme aldergruppe (3,5 prosent).   

Antall helt ledige synker i alle aldersgrupper med unntak av de yngste under 20 år hvor antallet er det samme, og de eldste 60 år og over, hvor antallet øker med 16 personer.      

Bedring for reiseliv og salg   

Størst nedgang i antall helt ledige i yrkesgruppene reiseliv og transport (-82) og butikk- og salgsarbeid (-28).  Det er de samme yrkesgruppene som har den største økningen i antall delvis ledige, reiseliv og transport (+ 30) og butikk- og salgsarbeid (+13)   

Nedgang siden januar   

Den siste uken er det registrert 373 nye arbeidssøkere. Det har vært nedgang i nye arbeidssøkere hver uke siden midten av januar.