I uke 10, 11 og 12 har det kommet 9 422 nye søknader om dagpenger i Trøndelag. Den største økningen kom inneværende uke. Da økte antall søknader fra 1 965 til 7 415. Årsaken er i all hovedsak koronapandemien. 

I hele 2018 og 2019 var det hhv. 13 236 og 13 296 søknader om dagpenger. Hittil i 2020 er det registrert 13 328 og av disse er 9 991 søknader om dagpenger grunnet permitteringer. Til sammenligning var dette antallet mellom 1 500 og 2 000 i 2018 og 2019. Hovedandelen var da søknader om ordinære dagpenger som gjelder arbeidssøkere som er helt eller delvis ledig.