6000 færre ledige i Trøndelag siden april

Ved utgangen av mai er det 12 998 helt ledige og 13 097 delvis ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Antallet tilsvarer henholdsvis 5,2 og 5,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket. 

I tillegg er 886, eller 0,4 prosent i et arbeidsrettet tiltak. 

Sammenlignet med forrige måned har antallet helt ledige gått ned med 7 618 personer, det er 34 færre i tiltak, mens antall delvis ledige har økt med 1 592 personer. Dette betyr at det er 6 054 færre helt, eller delvis ledige siden april.  

– Ledigheten i fylket er fremdeles svært høy, men stadig flere kommer tilbake i jobb. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter i ukene og månedene framover, gitt at smittesituasjonen holdes under kontroll, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.  

Av alle 26 981 arbeidssøkere, er 16 708 permitterte. Disse utgjør 7 prosent av arbeidsstyrken*.  

Flere delvis ledige enn helt ledige 

Når det gjelder gruppen helt ledige arbeidssøkere, har antallet gått ned i alle yrkesgrupper. Serviceyrkene har hatt størst reduksjon: Der er det 1 426 færre helt ledige nå, sammenlignet med for én måned siden. Innenfor reiseliv og transport er det 1 355 færre helt ledige, butikk og salg har 1 318 færre helt ledige og innenfor bygg og anlegg er det 730 færre helt ledige.  

– Mange er tilbake i jobb hundre prosent, men enda flere er delvis tilbake, og har dermed gått over i statistikken for delvis ledige. Jeg tror ikke vi noen gang har hatt flere delvis ledige, enn helt ledige, slik vi har nå. Dette gjenspeiler utviklingen i samfunnet for øvrig, med gradvis gjenåpning og økende aktivitet i næringslivet, sier Wigum.  

Størst ledighet blant unge 

Ledighetsreduksjonen er gjennomgående også for alle aldersgrupper. Unge i alderen 20-24 år har fremdeles høyest andel ledige, med 8,6 prosent (8,8 prosent blant menn, og 8,3 prosent blant kvinner). Dette utgjør 2 070 personer. Flest ledige er det imidlertid i aldersgruppen 30-39 år, med 3 363 personer, som utgjør 6,2 prosent av arbeidsstyrken for denne gruppen. 

Lavest ledighet finner vi i aldersgruppene 19 år og under, samt 50-59 år, hvor ledigheten er 3,5 prosent. 

Over 2 000 ledige jobber 

Mens det i februar var 1 783 personer som hadde vært helt ledige i 26 uker eller mer, er det nå 2 298 såkalte langtidsledige. I tillegg har antall personer som har vært ledige i 13-25 uker økt fra 896 til 1 291 i løpet av koronakrisen. 

–  Vi vet at jo lenger du står utenfor arbeidslivet, jo tøffere er det å komme tilbake igjen. Det er derfor helt vesentlig at vi klarer å fortsette den positive trenden, med økt aktivitet i samfunns- og arbeidsliv. For de som ikke vet om de har en jobb å gå tilbake til vil jeg si: Det finnes andre jobber der ute! På arbeidsplassen.no er det nå over 2 000 ledige stillinger å søke på, bare i Trøndelag. Tenk over om du kan ta et annet yrke, studere, eller flytte på deg for en periode. Slik vil du kunne styrke dine egne muligheter for jobb, sier Wigum.  

*Se vedlegg med tabell permitteringer Trøndelag  

Fakta

Helt ledige og permitterte i kommunene

Lavest:
Høylandet, 1,6 prosent 
Tydal, 1,7 prosent
Lierne, 1,7 prosent

Høyest:
Meråker, 8,0 prosent 
Verdal 7,1 prosent 
Stjørdal, 6,9 prosent

Bykommunene

Trondheim 5,8 prosent 
Steinkjer 5,1 prosent 
Stjørdal 6,9 prosent 
Levanger 4,8 prosent 
Verdal 7,1 prosent 
Namsos 4,1 prosent 
Orkland 3,9 prosent 
Melhus 5,2 prosent 

Arbeidsmarkedet i Trøndelag mai 2020
Arbeidsmarkedet i Trøndelag mai 2020