404 færre arbeidssøkere den siste uken 

Tirsdag 1. september var det registrert 14 885 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette er 404 færre enn forrige uke. 

– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV fortsetter å gå ned. Siste uke er antall arbeidssøkere redusert med 404 personer. Det er særlig antallet helt ledige som har gått ned, mens vi ser at antallet delvis ledige har økt noe, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum. 

7 862 personer er registrert som helt ledige i Trøndelag, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,2 prosent av styrken. (På landsbasis er dette tallet 4,1 prosent av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 8525, eller3, 5 prosent av arbeidsstyrken (På landsbasis er dette tallet 4,5 prosent av arbeidsstyrken). 

I tillegg var 6 360 personer registrert som delvis arbeidsledige i Trøndelag. Totalt var dermed 14 885 personer, som tilsvarer 6,1 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere i Trøndelag. 

Tall permitterte sist uke 

Helt ledige permitterte i Trøndelag 1 980, noe som utgjør 25 prosent av de helt ledige (26 prosent forrige uke). 

Delvis ledig permitterte i Trøndelag 3 634, noe som utgjør 57 prosent av de delvis ledige (59 prosent forrige uke).