1 351 færre arbeidssøkere den siste uka

Tirsdag 2. juni var det registrert 25 630 arbeidssøkere i Trøndelag. Det er 1 351 færre enn ved utgangen av mai.  

12 241 personer er nå registrert som helt ledige i Trøndelag, ifølge foreløpig statistikk fra NAV Trøndelag publisert 2. juni. Det utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 12 523 personer registrert som delvis ledige (5 prosent) og 866 arbeidssøkere var på tiltak. 

— Selv om arbeidsledigheten samlet sett fortsatt er høy i Trøndelag, er det lov å glede seg over at prosenten beveger seg i riktig retning mot normalen. Vi ser at aktiviteten innen reiseliv og transport, og butikk- og salgsarbeid stadig øker. Det betyr mye for mange i vår region, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.  

På kun ei uke, før og etter pinsehelga, er det registrert 177 færre helt ledige innen reiseliv og transport, og 125 færre helt ledige innen butikk og salgsarbeid. Av kommuner er det fortsatt flest ledige i Trondheim med 6 148 personer. Det tilsvarer 5,4 prosent av arbeidsstyrken.  

Flere ledige menn enn kvinner 

Størst andel helt ledige er det i aldersgruppen 20 til 24 år (7,8 prosent av arbeidsstyrken). I antall er det flest helt ledige i aldersgruppen 30 til 39 år (3 206 personer). Det er 6 999 menn og 5 242 kvinner som er helt ledig per 2. juni. Antall delvis ledige faller i alle aldersgrupper. Sist uke er det registrert 444 nye arbeidssøkere i NAV Trøndelag. 39 prosent av disse oppgir permittering som årsak.