1 125 med koronadiagnose i Trøndelag - Nedgang i antall nye dagpengesøknader

Per 19. mars var det 1 125 sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om koronadiagnose i Trøndelag fylke. Mens antall søknader om dagpenger gikk ned fra dagen før.

Uke 10 var det ingen registrerte sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om koronadiagnose i Trøndelag. Uke 11 var det 535 tilfeller og uke 12 var det 589, totalt 1 125 tilfeller innen 19. mars.  

Totalt var det 19 399 sykefraværstilfeller i Norge når statistikken i NAV ble oppdatert torsdag morgen. Viken er fylket med flest sykefraværstilfeller i landet med 4 790. Deretter følger Oslo med 3 417 og Vestland med 2 629 tilfeller.  

13 477 søknader om dagpenger 

Pågang av dagpengesøknader i forbindelse med koronapandemien i Trøndelag nådde sin foreløpige topp 17. mars, med 5 393 nye søknader i Trøndelag. Torsdag 18. mars var antall nye søknader redusert til 3 309. Til nå er det registrert totalt 13 477 søknader om dagpenger i Trøndelag hvorav 12 471 skyldes permitteringer. Bare i Trondheim kommune er det 6 397 innsendte søknader om dagpenger med begrunnelse i permittering. 

Fakta

Sykefraværstilfellene oppdateres fortløpende og fordeles på startdatoen for sykefraværstilfellet. Noen sykmeldinger blir tilbakedatert og andre har startdato frem i tid, særlig i forbindelse med helg og forlengelser på påbegynte sykefravær. Disse vil bli registrert på startdatoen. Dette betyr at tallene tilbake i tid vil endre seg når vi oppdaterer statistikken hver dag. 

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV journalførte søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. De fleste søknader mottas elektronisk, men noen mottas også på papir. 

NAV Trøndelag sender nå ut oppdatert statistikk daglig i forbindelse med koronapandemien.