Uke 10 var det ingen registrerte sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om koronadiagnose i Trøndelag. Uke 11 var det 535 tilfeller og uke 12 var det 589, totalt 1 125 tilfeller innen 19. mars.  

Totalt var det 19 399 sykefraværstilfeller i Norge når statistikken i NAV ble oppdatert torsdag morgen. Viken er fylket med flest sykefraværstilfeller i landet med 4 790. Deretter følger Oslo med 3 417 og Vestland med 2 629 tilfeller.  

13 477 søknader om dagpenger 

Pågang av dagpengesøknader i forbindelse med koronapandemien i Trøndelag nådde sin foreløpige topp 17. mars, med 5 393 nye søknader i Trøndelag. Torsdag 18. mars var antall nye søknader redusert til 3 309. Til nå er det registrert totalt 13 477 søknader om dagpenger i Trøndelag hvorav 12 471 skyldes permitteringer. Bare i Trondheim kommune er det 6 397 innsendte søknader om dagpenger med begrunnelse i permittering.