Per: Herlig å være på fjellet, - solen skinner og det er fritt for mygg.Pål: Slapper av på stranda, - deilig å slippe snøen… God temperatur her på Grand Canaria.

Har du sett slike billedtekster på sosiale medier, f.eks. Facebook, Instagram, Snapchat eller lignende? For de fleste er dette uproblematisk både å dele dette og lese dette, men noen ganger kan det lugge litt. Hva om Per og Pål er sykmeldt når dette blir delt med omverdenen. Er det like kurant da?

La oss tenke oss at Per har en tung og vanskelig periode, og at han har blitt sykmeldt pga.det. En tur på fjellet kan være helsebringende for Per. Han får brukt kroppen i frisk luft, tunge tanker slipper taket, og han får bokstavelig talt et pusterom. Per kjenner glede ved dette, og den vil han gjerne dele med andre. Per har kanskje vært åpen om sine psykiske utfordringer til leder og kolleger, og disse tenker kanskje «Så fint for Per, nå lader han batteriene og kommer fortere tilbake i jobb igjen». Men det kan tenkes at noen kolleger tenker «Men i alle dager, er han på fjellet? Klarer han å gå på fjelltur kan han ikke være mye syk.."

Noe av det samme kan tenkes om Pål. Men sett at Pål har psoriasis, og den har blomstret opp så kraftig at han har blitt sykmeldt. Et opphold med sol og varme i syden kan være helsebringende (I visse tilfeller kan man få dekket reiser til syden som en del av et behandlingsopplegg).

En utenlandstur i en sykmeldingsperiode skal avklares med både arbeidsgiver (reiser må ikke hindre arbeidsgivers tilretteleggings- og oppfølgingsplikt, jfr. AML §4-6, eller egen medvirkningsplikt, jfr. FTL §8-8) og NAV (reiser må ikke hindre behandling, forlenge eller forverre sykdom).

Det er altså flere måter å tolke og forholde seg til både Per og Pål sine innlegg på sosiale medier, og følgelig også flere måter å gjøre seg opp meninger om Per og Pål som personer. Helsetilstanden vår er en privatsak. At vi er borte fra jobb er ikke en privatsak, men en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Å legge ut noe på sosiale medier har blitt vanlig, og vi står fritt til å dele fra privatlivet vårt så lenge det ikke åpenbart bryter lovverk eller krenker andre. Det er forståelig at Per og Pål gjerne vil dele gleden ved at de føler seg bedre. Det er både fullt lovlig og fullt forståelig, men noen ganger bør man også kanskje tenke seg litt om.

Det finnes ingen absolutt fasit i slike saker, men det er likevel noen viktig ting vi bør huske på:

• Det du legger ut offentlig, kan leses av andre enn det publikumet du har tenkt det for.• Det du legger ut offentlig, kan tolkes og forstås i en annen sammenheng enn din intensjon.• Har din arbeidsgiver retningslinjer for bruk av sosiale medier? Sjekk ut, - og diskuter gjerne på arbeidsplassen hva som kan tenkes å være «innafor» eller «utafor» å dele, - enten du er frisk eller sykmeldt.• Bruk generelt nettvett – gjelder alle – alltid!

NAV Arbeidslivssenter ønsker å bistå alle virksomheter i alle typer spørsmål angående arbeidsmiljø. Ta gjerne kontakt med oss